Alle barn bosatt i fosterhjem skal med jevne mellomrom få besøk av en person som har som oppgave å undersøke om barnet har det bra.

Tilsynspersonen må være personlig egnet og

  • ha evne å snakke med barn og ta det barnet sier på alvor
  • kunne kontrollere at barnet får god omsorg i fosterhjemmet
  • bidra til at barnets rettsikkerhet blir ivaretatt gjennom å varsle kommunen hvis det er behov for det

Kommunen fosterhjemmet bor i har ansvar for å lære opp personer som skal føre tilsyn i fosterhjem.

Ble du nysgjerrig og vil vite mer?

Ta kontakt med kommunen du bor i for å høre om mulighetene for å bli tilsynsperson.