Vi leter etter et avlastningshjem/fosterhjem i området Ringsaker, Biri eller Lillehammer med rause omsorgspersoner, hvor Sarah kan bo en drøy uke hver måned.

Tenåringsjente på bussholdeplass, hører på musikk.

Har du tid og rom for en jente som trenger omsorg?

Sarah er en glad 16-åring. Men hun kan også være lei seg og fortvilet. Hun har opplevd mye vondt tidligere i livet og trenger rause og omsorgsfulle mennesker i livet sitt. Voksne omsorgspersoner som kan være der for henne og romme alle følelsene hennes.

I dag bor Sarah i et fosterhjem. Vi leter etter et avlastningshjem/fosterhjem som kan være en støtte for dette hjemmet og Sarah.

Hva innebærer dette?

Sarah skal være hos dere ni sammenhengende dager i måneden, fra fredag ettermiddag til og med søndag ettermiddag uken etter. I denne perioden må en av dere være hjemme.

Vi tilbyr gode lønnsbetingelser. Det kan også være aktuelt med frikjøp fra annen jobb disse dagene.

Dere vil få tett veiledning og oppfølging fra Bufetat. En konsulent vil til enhver tid være tilgjengelig for dere på telefon.

Høres dette interessant ut for dere?

Ta kontakt med oss på Kirkenær barnevern- og omsorgssenter for å høre mer om hva det vil si å være avlastningshjem og for å finne ut av om dere kan være det rette avlastningshjemmet for Sarah.

Vi trenger flere omsorgsfulle hjem til ungdommer

Det er flere ungdommer som trenger familiehjem eller fosterhjem i vårt område. Har du hjerterom eller husrom til et eller flere barn som trenger omsorg, vil vi gjerne komme i kontakt med deg.

Familiehjem

Vi leter etter familier som har tid, lyst og anledning til å gi husrom, omsorg og trygge rammer til ungdom i en vanskelig situasjon. Arbeidet er meningsfullt, og du blir med i et fellesskap med andre familier. Vi tilbyr pensjons- og sykelønnsordning, samt kontrakt på tre år med mulighet for forlengelse. Familiehjemmet følges opp av egne kontakter, som gir individuell veiledning. I tillegg får familiene støtte til oppgavene gjennom gruppesamlinger med andre familiehjem.

Én av de voksne i familiehjemmet vil bli engasjert av Bufetat på heltid. I utgangspunktet er det ønskelig at den voksne i familiehjemmet som er oppdragstaker har relevant utdanning. Tidligere erfaring som fosterforeldre, annen utdanning eller relevant erfaring, samt personlig egnethet kan kompensere for dette kravet.

Familiehjemmet får både generell opplæring og en opplæring tilpasset de ulike oppdragene.

Er du interessert i å høre mer om å være familiehjem i Innlandet? Ta kontakt med avdelingsleder Sissel Grande ved Kirkenær barnevern- og omsorgssenter på telefon 466 16 825 eller send en e-post til sissel.grande@bufetat.no.

Mer informasjon