Vi har ledige oppdrag som besøkshjem/avlastere på Romerike og i Østfoldsområdet.

Sarpsborg ungdoms- og familiesenter, avd. familiesenter driver flere statlige familiehjem for barn og unge på østlandet (Viken fylke unntatt tidligere Buskerud).

Fra tid til annen trenger barna som bor i familiehjemmene et besøkshjem, og derfor søker vi nå etter besøkshjem på Romerike og i Østfoldsområdet.

Ønsker du å bidra til at barn og unge som opplever en vanskelig periode i livet skal få en bedre hverdag med gode mestringsopplevelser, kan dette være oppdraget for deg.

Vi trenger besøkshjem til barn opptil 18 år, men barna er sjeldent under 10 år.

Som besøkshjem må dere:

  • Være besøkshjem en helg i måneden, samt flere dager i strekk (opptil 2 uker) - hovedsakelig i barnets skoleferier (ikke juleferie).

Besøkshjemmet må:

  • Ha tilgjengelig rom når barnet/barna er på besøk.
  • Framvise godkjent politiattest, det vil si utvidet barne- og omsorgsattest på alle i husstanden som er over 18 år.
  • Ha alminnelig god helse.
  • Like å være sammen med barn og unge, og ta dem med på ulike aktiviteter.
  • Ha erfaring med barn (enten med egne og/eller andres barn).
  • Kunne hente/bringe barnet fra/til beredskapshjemmet. (Dere får dekket kjøregodtgjørelse etter statens satser, samt andre nødvendige reiseutgifter.)

Vil tilbyr:

  • Godtgjøring og utgiftsdekning etter faste satser.
  • Råd og veiledning etter behov.
  • Et spennende og meningsfullt oppdrag.

Vil du bli besøkshjem?

Ta kontakt med avdelingsleder Morten Jensen ved Sarpsborg ungdoms- og familiesenter på e-post morten.jensen@bufetat.no eller telefon 466 16 257.