Ønsker du å bidra til at barn og unge som opplever en vanskelig periode i livet skal få en bedre hverdag? Da kan dette være oppdraget for deg.

Vikhovlia akuttsenter driver flere statlige beredskapshjem for barn og unge i Trøndelag. Fra tid til annen trenger barna som bor i beredskapshjem et besøkshjem, og nå søker vi etter flere besøkshjem i Trondheim og nabokommunene.

Som besøkshjem må du/dere:

 • Være besøkshjem ei helg i måneden, samt flere dager i strekk (opptil 2 uker), hovedsakelig i barnets skoleferier (ikke juleferie)
 • Kunne ta i mot søsken

Gjelder barn opptil 18 år, men sjelden barn under 2 år

Besøkshjemmet må:

 • Ha tilgjengelig rom når barnet/barna er på besøk.
 • Framvise godkjent politiattest, det vil si utvidet barne- og omsorgsattest på alle i husstanden som er over 18 år
 • Ha alminnelig god helse
 • Like å være sammen med barn og unge, og ta dem med på ulike aktiviteter
 • Ha erfaring med barn (enten med egne og/eller andres barn)
 • Kunne hente/bringe barnet fra/til beredskapshjemmet (får dekket kjøregodtgjørelse etter statens satser, samt andre nødvendige reiseutgifter)

Vi tilbyr:

 • Godtgjøring og utgiftsdekning etter faste satser
 • Råd og veiledning etter behov
 • Et spennende og meningsfullt oppdrag

Vil du bli besøkshjem?

Ta kontakt med konsulent Tone Andersen på tone.andersen2@bufetat.no