Når et barn flytter inn i et nytt hjem, kan dette medføre store endringer for barnet, for barnets biologiske familie og ikke minst for barnets nye familie. Fosterforeldre gjør en fantastisk viktig innsats, og vi ønsker å støtte opp under den jobben dere gjør.

Bufetat tilbyr kunnskapsbasert gruppeveiledning i alle kommuner det første året barn bor i fosterhjem. Forskning viser at det første året er sårbart. Gruppeveiledningen er en prosess, og man får best utbytte når begge fosterforeldre deltar. Vi oppfordrer derfor alle til å velge et tidspunkt som sikrer at begge fosterforeldrene har mulighet til å stille.

Informasjon om gruppeveiledningen:

  • Møtepunkt for fosterforeldre
  • Mulighet til å dele felles erfaringer
  • Forståelse og støtte fra andre i samme situasjon som deg selv
  • Kunnskap om hvordan hjelpe fosterbarn til en positiv utvikling
  • Motivasjon til å stå i utfordrende situasjoner

Dere vil bli tildelt plass i en gruppe ut fra barnets alder. Det er egne grupper for fosterhjem som er i slekt med fosterbarnet.

Gruppeveiledningen har en tydelig forankring i tilknytnings- og utviklingspsykologi. Gruppene ledes av to veiledere, og består av maksimalt 6 fosterhjem. Hver samling varer inntil 4 timer. Gruppene møtes en gang hver måned med ca. 10 samlinger i løpet av året.

Din kontaktperson i din lokale fosterhjemstjeneste vil gi informasjon om oppstart av grupper.

Finn din lokale fosterhjemtjeneste

Ønsker du å få tilsendt informasjon om det å være fosterhjem? Har du spørsmål? Vil du melde deg på informasjonsmøte? Ta kontakt med fosterhjemstjenesten der du bor.