Som statlig familiehjem er det jobben din å ta vare på fosterbarn. Nå er behovet stort for flere slike fosterhjem.

Noen barn trenger litt ekstra omsorg, trygghet og kjærlighet. For disse ungene holder det ikke at de kommer til et godt og trygt fosterhjem – de trenger enda litt til. Derfor har Bufetat statlige fosterhjem.

Bente Hukkelås, avdelingsleder for Bufetats barnevernsinstitusjon, Ranheim Vestre, i region Midt-Norge.
- Det innebærer å ta i mot ungdommer som kan ha bodd i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon tidligere. Du skal bidra til at disse ungdommene får ekstra omsorg og tettere oppfølging i hverdagen, forklarer Bente Hukkelås, avdelingsleder for Bufetats barnevernsinstitusjon, Ranheim Vestre, i region Midt-Norge.  

- En av de voksne må være hjemme på heltid, sier Bente, men legger til at du som oppdragstaker for staten, selvsagt får betalt. Den som blir hjemme får godtgjøring omtrent som en fagansatt i kommune eller stat.

Hvem kan bli statlig familiehjem?

Som familiehjem må du, i tillegg til å ta vare på barnet, holde kontakt med biologisk familie i de tilfellene der det er mulig. Du må også følge opp skole, helsesystem og ha tett kontakt med Bufetat underveis. Det kan være en krevende jobb. Derfor ser Bufetat særlig etter folk som har relevant utdanning og erfaring til slike oppdrag.

- Det er ønskelig at de som blir familiehjem har relevant utdanning fra før eller at de har vært et fosterhjem tidligere. Men har du jobbet med ungdommer eller har annen type erfaring eller personlig egnethet, så kan det kompensere, sier Hukkelås.

I tillegg må dere, i likhet med alle andre som skal bli fosterhjem, gjennomføre grunnopplæring: På opplæringskurset, også kalt PRIDE, lærer dere mer om hvordan man kan møte barns behov for trygghet, håndtere tap, leve med forandringer, får vite mer om hvordan man kan gi god omsorg. Dere får også veiledning til hvordan dere kan hjelpe barna å holde kontakt med sin egen familie.

God hjelp og oppfølging

Ekteparet Kirsti og Ole Christian valgte for noen år siden å bli familiehjem.

- Jeg så at spesielt tiden etter skoleslutt var viktig. Ha tiden, ha roen. Jeg så hva godt det gjorde, og ville gjøre det hundre prosent. Jeg hadde lyst til å ha det som heltidsjobb, sier Kirsti.

Dermed sluttet hun i jobben som miljøterapeut, og er nå oppdragstaker som fosterforelder på heltid. Hun medgir at det var en litt skummel avgjørelse å ta, men har ikke angret siden.

- Føler du at du har et kollegium selv om du er «hjemmeværende»?

- Ja! Arbeidsstyrken i Bufetat er veldig stabil, det er de samme folkene som er der, og de er veldig tilgjengelige hvis man ringer.

Kirsti synes dessuten at Bufetat og barnevernet er flinke til å forberede fosterfamiliene på at det kan bli noen vanskelige perioder som familiehjem.

- Jeg har i hvert fall ikke opplevd at de har forenklet det og sagt at dette kommer til å gå kjempelett. Det har heller vært beskrevet andre veien: at her kan det bli sånn og sånn, og så har vi bare opplevd at det har gått mye bedre enn det de har forespeilet oss, sier Kirsti, som synes hun har en svært takknemlig jobb.

- Vi skal være skattejegere, ikke lete etter feil. Vi skal finne det gode!

Dagene hennes er kontrastfylte. De kan være helt rolige eller travle, med møter med for eksempel skole eller helsevesen, veiledning og annet som må ordnes og følges opp.

- Vi får veiledning og hjemmebesøk én gang i måneden, forteller Kirsti.

Bente Hukkelås i Bufetat utdyper.

- Alle familiehjem får tett oppfølging. Dere vil ha veiledning én gang i måneden, kunne delta på gruppeveiledning sammen med andre statlige familiehjem én gang i måneden, og dere vil få muligheten til å delta på fagdager med aktuelle tema, forsikrer hun.

Behovet er stort

Ofte er det familiehjemmene som erstatter institusjonsopphold for disse ungdommene, og målet er at så mange barn som mulig skal få vokse opp i en familie. Derfor er behovet for flere familiehjem stort.

Bente Hukkelås oppfordrer alle som kan tenke seg å vite mer om hva statlig familiehjem egentlig er, til å ta kontakt.

- Hvis du vil vite mer om det å være familiehjem, så kan du delta på informasjonsmøte eller kontakte fosterhjemtjenesten.

Familiehjemmet Kirsti og Ole Christian forsikrer oss om at det er verdens beste jobb.

- Vi gir ungene troen på at de er verdt å bli elsket, og vi får muligheten til å bli glad i flere. Det har fått frem det beste i oss, sier ekteparet.