Egenpresentasjon og hjemmebesøk

Dersom du ønsker å gå videre for å bli fosterforelder, fyller du helt uforpliktende ut et egenpresentasjonsskjema der du forteller litt om:

  • Familiesituasjon
  • Boligforhold
  • Arbeidssituasjon
  • Helse

Egenpresentasjonsskjemaet blir brukt i vårt arbeid med å vurdere deg og din familie som et fosterhjem. I tillegg til å gi oss informasjon gir dere også godkjenning til at vi kan ta kontakt med barnevernstjenesten og NAV i nåværende og tidligere bostedskommuner. De vil bli bedt om å bidra med eventuelle opplysninger som kan hjelpe oss i vår vurdering.

Egenpresentasjonsskjemaet og hjemmebesøk danner grunnlaget for om vi inviterer dere til å få opplæring og delta på PRIDE-kurs for å bli et fosterhjem.

Dersom dere blir fosterforeldre må vi ha både helseattest og uttømmende politiattest (barneomsorgsattest). 

Publisert 11. mai 2017
Oppdatert 14. november 2019