Når du har gjennomført PRIDE-kurs blir du forhåndsvurdert av oss i fosterhjemtjenesten, og vi gir eventuelt en anbefaling om å bli fosterhjem. Det er barnevernstjenesten i kommunen din som formelt godkjenner deg som fosterhjem.

Rett familie til rett barn

Fosterhjemstjenesten gjør sitt ytterste for at hvert barn skal få det fosterhjemmet som passer best til sitt behov. Derfor kan det i mange tilfeller ta noe tid fra man har gjennomført opplæringen til du blir kontaktet om et konkret barn.

Mange venter

Det er mange barn i Norge som venter på et fosterhjem. De fleste av dem er i skolealder. Muligheten for å få et barn eller ungdom som passer best hos dere er derfor større dersom dere i forkant har vurdert at dere kan være et riktig hjem for barn i denne alderen.

Barnet og barnets familie har rett til å uttale seg om valg av fosterfamilie. Før barnet flytter inn blir fosterhjemmet som regel kjent både med fosterbarnet og barnets familie.

Helse- og politiattest

Fosterfamilien må fremlegge helseattest. Dette får du hos din fastlege. De voksne må også fremlegge politiattest. 

Publisert 11. mai 2017
Oppdatert 05. oktober 2020