Som fosterforelder er du med på å gi et barn den trygge hverdagen barnet trenger.

Fosterbarn er ulike, både i alder, personlighet og omsorgsbehov. Felles for mange fosterbarn er at de har ekstra utfordringer med seg i bagasjen. Å være fosterforelder kan derfor være krevende.

Det er en stor forandring både for barnet og for familien å bli kjent med- og venne seg til hverdagslivet sammen. Ofte er det behov for at en av de voksne søker permisjon når fosterbarnet flytter inn. Etter hvert er det vanlig at begge fosterforeldrene er i arbeid.

Tilsyn

Å være fosterhjem innebærer at hjemmet ditt blir arena for offentlige tiltak. Dette betyr blant annet at det skal føres tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem - fra plasseringstidspunktet og fram til barnet fyller 18 år.

Tilsynsordningen gjelder også for fosterhjemsplasseringer i familie og nettverk.

Tilsyn er en kontroll med fosterhjemmet som kommer i tillegg til den kontrollen med fosterhjemmet barneverntjenesten i kommunen skal utføre.

Tilsynet skal utføres av en tilsynsperson som skal ha en uavhengig rolle til barneverntjenesten og fosterforeldrene. Tilsynspersonen skal besøke fosterhjemmet minst fire ganger i året.

Daglig omsorg

Som fosterforelder har du den daglige omsorgen for barnet. Du samarbeider med barnets familie og nettverk samt barneverntjenesten i kommunen om barnets behov og fremtid. Dette innebærer at du har ansvar for alle forhold som gjelder den generelle oppdragelsen av barnet, som oppfølging på skolen, i barnehage, på fritiden og ved sykdom.

Kontakt med barnets familie og nettverk

Barn i fosterhjem skal som hovedregel ha kontakt med sine foreldre, søsken, og eventuelt annen familie og nettverk.

Omfanget av samværet varierer mye og avhenger blant annet av årsaken til fosterhjemsplasseringen, barnets alder og hvor lenge barnet skal bo i fosterhjemmet.

Finn din lokale fosterhjemstjeneste

Ønsker du å få tilsendt informasjon om det å være fosterhjem? Har du spørsmål? Vil du melde deg på informasjonsmøte? Ta kontakt med fosterhjemstjenesten der du bor.

Eller se oversikt over fosterhjemstjenestene