Har du mulighet til å hjelpe barna som er i en akutt situasjon? Vi har ledige oppdrag som statlig beredskapshjem for barn fra 0-18 år. 

Et beredskapshjem er et midlertidig fosterhjem for et barn eller ungdom i en akutt situasjon. En av de voksne i familien inngår en 3-årig avtale med Bufetat, og har oppdraget som et fulltidsjobb.

Vi tilbyr

 • Et utfordrende og givende oppdrag i eget hjem.
 • Arbeidsgodtgjøring: Fra 362 317 – 486 035 kr. pr år, avhengig av utdanning og erfaring.
 • Utgiftsdekning når familien har plasseringer.
 • Veiledning, organiserte friperioder og frihelger.
 • Fellesskap med andre beredskapshjem.
 • Oppdragsavtale.
 • Pensjonspoeng og rett til sykepenger.

Vi søker

Vi søker to trygge og omsorgsfulle voksne med særlige ressurser, kompetanse og erfaring til å ta imot barn og ungdom med behov for særlig oppfølging i en akuttsituasjon, samt kunne ta imot plassering på meget kort varsel.

Dere gir barna et rom, et fellesskap og en trygg base; grunnlaget de trenger for å ha mulighet til å jobbe med egen utvikling. Du tar ansvar for dem inntil en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet, eller til barnet flytter tilbake til foreldrene sine.

Egne barn bør være over 6 år. Søkere må gjennomføre opplæring for fosterforeldre.

Statlige beredskapshjem må ha:

 • Relevant erfaring og/eller utdanning.
 • Evne til å motta veiledning og opplæring både individuelt og i gruppe.
 • Gode samarbeidsevner, og evne til å organisere og koordinere samarbeid.
 • Engasjement og evne til å støtte og motivere barn og unge.

Oppfølging

Beredskapshjemmene får regelmessig individuell veiledning og deltar i gruppeveiledning sammen med andre beredskapshjem ledet av fagfolk fra Bufetat.

Kontaktinformasjon

Bor dere i Salten eller Helgeland: fosterhjemstjenesten.bodo@bufetat.no, telefon 466 15 450

Finn din lokale fosterhjemtjeneste

Ønsker du å få tilsendt informasjon om det å være fosterhjem? Har du spørsmål? Vil du melde deg på informasjonsmøte? Ta kontakt med fosterhjemstjenesten der du bor.