Har familien mulighet til å hjelpe barna som er i en akutt situasjon? Vi har ledige oppdrag som statlig beredskapshjem for barn og ungdom fra 0-18 år. 

Et beredskapshjem er et fosterhjem for et barn eller ungdom i en midlertidig situasjon. En av de voksne i familien inngår en 3-årig avtale med Bufetat, og har oppdraget som et fulltidsjobb.

Vi tilbyr

 • Et utfordrende og givende oppdrag i eget hjem.
 • Arbeidsgodtgjøring: Fra 489 304 - 579 176,- kr. pr år, avhengig av utdanning og erfaring.
 • Utgiftsdekning når familien har plasseringer.
 • Veiledning, organiserte friperioder og frihelger.
 • Fellesskap med andre beredskapshjem.
 • Oppdragsavtale.
 • Pensjonspoeng og rett til sykepenger.

Vi søker

Vi søker to trygge og omsorgsfulle voksne med særlige ressurser, kompetanse og erfaring til å ta imot barn og ungdom med behov for særlig oppfølging i en akuttsituasjon, samt kunne ta imot plassering på meget kort varsel.

Dere gir barna et rom, et fellesskap og en trygg base; grunnlaget de trenger for å ha mulighet til å jobbe med egen utvikling. Dere tar ansvar for dem inntil en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet, eller til barnet flytter tilbake til foreldrene sine.

De familier vi nå søker bør ikke ha hjemmeboende barn. Søkere må gjennomføre opplæring for fosterforeldre.

Statlige beredskapshjem må ha:

 • Erfaring/komptense med barn og unge 
 • Evne til å motta veiledning og opplæring både individuelt og i gruppe.
 • Gode samarbeidsevner, og evne til å organisere og koordinere samarbeid.
 • Engasjement og evne til å støtte og motivere barn og unge.

Beredskapshjemmet vil ta imot barn og unge fra hele Nord-Norge. Oppdragstakerne vi søker må bo i ett område med:

 • gode kommunikasjonsmuligheter ut til landsdelen
 • nærhet til dagtilbud i grunn- og videregående skolen
 • nærhet til helsetilbud 

Oppfølging

Beredskapshjemmene får regelmessig individuell veiledning og deltar i gruppeveiledning sammen med andre beredskapshjem ledet av fagfolk fra Bufetat.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Fosterhjemstjenesten 

Finn din lokale fosterhjemtjeneste

Ønsker du å få tilsendt informasjon om det å være fosterhjem? Har du spørsmål? Vil du melde deg på informasjonsmøte? Ta kontakt med fosterhjemstjenesten der du bor.