Per Aslak på 19 år har bodd både på institusjon og fosterhjem. Hør hva han mener er viktig!

"Det er viktig å få rett kjemi mellom fosterbarna og fosterforeldrene" 

 - Per Aslak (19), fosterbarn