Barn som trenger fosterhjem

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet.

En god oppvekst varer livet ut. Har du rom for et fosterbarn, skal du vite at det er behov for deg.

Har du plass til en til i familien din?

Møt noen av barna som trenger fosterhjem i ditt område

Eller se oversikt over fosterhjemstjenestene