Veiledning i hverdagen, samtalegrupper og kurs for viderekommende 

Du kan få råd og veiledning fra fagpersonell – også utenfor arbeidstid. Din lokale fosterhjemstjeneste har en vakttelefon som kan bistå med råd dersom det oppstår en akuttsituasjon rundt fosterbarnet

Vakttelefoner for fosterhjem:

Oslo:

  • Vakttelefon for fosterhjem: tlf. 22 70 55 80 (Barnevernvakta i Oslo)

Bufetat region vest:

  • Bergen vakttelefon: 466 18 861
  • Haugesund vakttelefon: 466 19 021
  • Stavanger vakttelefon: 466 19 337
  • Sogn og fjordane vakttelefon: 466 19 126

Bufetat region sør:

  • Vakttelefon: 466 18 273 eller 466 18 266

Bufetat region nord:

  • Vakttelefon: 466 15 900

Bufetat region Midt-Norge:

  • Vakttelefon: 466 17 410

Videreopplæring og samtalegrupper

PRIDE videreopplæringsmoduler er kurs for dere som har vært fosterforeldre en stund.

Fosterhjemstjenestene arrangerer også samtalegrupper og andre kurs for dere som allerede er fosterforeldre.

Informasjon om PRIDE videropplæringsmoduler, samtalegrupper og andre kurs for fosterforeldre finner du hos din lokale fosterhjemstjeneste.

Individuell veiledning

Barneverntjenesten i kommunen (i Oslo: bydelene) skal gi dere som er fosterforeldre nødvendig råd og veiledning i forbindelse med plasseringen av det enkelte barn så lenge plasseringen varer. Dette følger av fosterhjemsforskriften § 7 annet ledd.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med din lokale fosterhjemstjeneste.

Finn din lokale fosterhjemtjeneste

Ønsker du å få tilsendt informasjon om det å være fosterhjem? Har du spørsmål? Vil du melde deg på informasjonsmøte? Ta kontakt med fosterhjemstjenesten der du bor.