Tid:
06 november 2021 09:30 - 07 november 2021 17:00
Sted:
Quality Hotel Strand Gjøvik
Adresse:
Strandgata 15, 2815 Gjøvik

Å dele på foreldreskapet og støtte barnets tilhørighet til flere familier er en del av det å være fosterhjem. På dette kurset har vi fokus på hvorfor barn trenger å ha kontakt med sin familie, hvilke muligheter og utfordringer det kan føre til, og hvordan dere som fosterforeldre kan støtte og snakke med barnet før og etter kontakt/samvær.

Om kurset

Kurset passer for fosterforeldre hvor barnet har flyttet inn eller hvor innflytting er nært forestående. Kurset egner seg best for fosterforeldre der barnet har eller skal ha samvær og/eller kontakt med sin biologiske familie, søsken eller andre de definerer som sin familie.

Tema

  • Barns rett til kontakt og samvær med sin familie
  • Kontakt og samvær til barnets beste
  • Å støtte barnet før og etter kontakt og samvær
  • Kontakt på sosiale medier – hvordan ivareta fosterhjemmets egne barn

Arbeidsmetode

På kurset arbeides det med forelesninger, gruppearbeid og ulike øvelser.

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager, og familiene må delta fullt ut begge dagene.

Kurset kan bli fullbooket, og fosterhjemstjenesten forbeholder seg retten til å kunne foreta en prioritering av deltakere.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Fosterhjemstjenesten i Oppland på telefon 466 16 610 eller send en e-post til FT.Ost.Oppland@bufetat.no.

Meld din interesse for å delta på videreopplæringskurs

Obligatoriske felter er merket med *.