Tid:
Utsatt
Kursdager:

Kurset, som opprinnelig var satt opp i februar 2021, er dessverre utsatt. Så snart et nytt tidspunkt er satt, vil kurset oppdateres med kursdatoer.

Dette kurset passer godt for fosterforeldre til barn med minoritetsbakgrunn.

Om kurset

For barn med minoritetsbakgrunn er det viktig å oppleve å bli møtt med anerkjennelse og respekt for sin egenart, sitt kulturelle opphav og sine foreldre.

Hovedmål for kurset er at fosterforeldrene skal få kunnskap og forståelse for barnets kulturelle rettigheter og verdien av å ha en krysskulturell oppvekst.

Med dette videreopplæringskurset vil fosterforeldre få kunnskap om hvordan de best mulig kan støtte opp under en krysskulturell oppvekst, og vi vil gi konkrete tips og råd om hvordan man kan følge opp barnet i forhold til språk, religion, kulturelle tradisjoner og møteplasser.

Kursledere er Lene Nylænde og Per Erik Wiker

Praktisk informasjon

Kurset er gratis. Fosterhjemstjenesten dekker overnatting fra lørdag til søndag, for de som ønsker det. Dersom du ikke ønsker overnatting, ber vi deg opplyse om det når du melder deg på.

Reiseutgifter og eventuell ekstra overnatting fra fredag må kursdeltakere ordne og dekke selv. 

Påmelding

Kurset er dessverre utsatt, og det er ikke mulig å melde seg på. Påmelding åpnes når ny dato for kurset er satt.

Vi tar forbehold om at kurset kan bli fullbooket. Fosterhjemstjenesten forbeholder seg retten til å foreta en prioritering av deltakere til kurset.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med rådgiver Lene Nylænde i Fosterhjemstjenesten i Oppland på telefon 466 16 848 eller send en e-post til lene.nylande@bufetat.no.