Tid:
05 september 2020 10.00 - 21 november 2020 18.00
Sted:
Scandic Hafjell
Adresse:
Hundervegen 1, 2626 Øyer
Kursdager:
 • Første hjemmebesøk (før kursstart, tidspunkt avtales)
 • Lørdag 5. september: 10.00 - 18.00
 • Søndag 6. september: 10.00 - 18.00
 • Lørdag 12. september: 11.00 - 14.00 (familiesamling for familier med barn i skolealder)
 • Uke 37 - 42: Hjemmebesøk/ kontorsamtale (tidspunkt avtales)
 • Lørdag 17. oktober: 10.00 - 18.00
 • Søndag 18. oktober: 10.00 - 18.00
 • Uke 43 - 46: Hjemmebesøk/kontorsamtale (tidspunkt avtales)
 • Lørdag 21. november: 10.00 – 18.00
 • Uke 48 – 51: Avsluttende samtaler (tidspunkt avtales)

Opplæringskurset PRIDE gir deg mulighet til å vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg.

Informasjon om kurset

Alle som vurderer å bli fosterforeldre får grunnopplæringen PRIDE.

Programmet inneholder 10 tema som er viktig for fosterhjemsarbeidet, fordelt over to helgesamlinger – fra lørdag til søndag, samt èn lørdag. For de som har barn i skolealder blir det i tillegg en lørdagssamling hvor barna i familien skal være med.

Alle kursdeltakere vil få utlevert en PRIDE-bok som omhandler de samme temaene som tas opp på samlingene, samt en arbeidsbok med oppgaver som det skal jobbes med underveis i kurset.

En viktig del av PRIDE-programmet er samtaler med kursdeltakerne. Disse foregår enten hjemme hos familiene eller på vårt kontor. Gjennom hele kurset skal deltakerne sammen med PRIDE-lederne vurdere familiens situasjon og egnethet som fosterhjem.

Rammebetingelser

 • Alle samtalene vil primært foregå på dagtid, innenfor vanlig arbeidstid.
 • Familiene må delta fullt ut på alle samlinger og samtaler.
 • Fosterhjemstjenesten dekker overnatting for familier med reisevei som overstiger en time. Vi dekker ikke reisekostnader og tapt arbeidsfortjeneste.
 • Alle må levere helseattest før kursstart.
 • Kurset er gratis

Kursledere

Kursledere er Brit Njøs, rådgiver ved fosterhjemtjenesten i Oppland, og Gro Skramstad, fostermor.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med fosterhjemskonsulent Janne Kulsrud i Fosterhjemstjenesten i Oppland på telefon 466 16 846 eller e-post: janne.kulsrud@bufetat.no.

Meld din interesse for å delta på grunnopplæringskurs i Hafjell

Obligatoriske felter er merket med *.

Velg et alternativ*