Tid:
20 november 2020 10.00 - 24 januar 2021 13.00
Sted:
Quality Hotel Strand, Gjøvik
Adresse:
Strandgata 15, 2815 Gjøvik
Kursdager:
 • Første hjemmebesøk (før kursstart, tidspunkt avtales)
 • Fredag 20. november: 10.00-18.00
 • Lørdag 21. november: 10.00-18.00
 • Søndag 22. november: 10.00-15.00
 • Lørdag 5. desember: 11.00-14.00 (familiesamling for familier med barn i skolealder)
 • Uke 48-51 og uke 1-3: Hjemmebesøk/ kontorsamtale (tidspunkt avtales)
 • Fredag 22. januar: 10.00-18.00
 • Lørdag 23. januar: 10.00-17.00
 • Søndag 24. januar: 10.00-13.00
 • Uke 5-7: Avsluttende samtaler (tidspunkt avtales)

Opplæringskurset PRIDE gir deg mulighet til å vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg.

Informasjon om kurset

Alle som vurderer å bli fosterforeldre får grunnopplæringen PRIDEEt av formålene med opplæringen er å gi dere en mulighet for å vurdere om dette er interessant, samt at kurslederen vurderer familiens situasjon og egnethet som fosterhjem.

Kurset består av 10 temaer fordelt over to helgesamlinger - fra fredag til søndag. For dere som har barn i skolealder blir det i tillegg en familiesamling hvor barna i familien skal være med. Kursdager fremgår øverst på siden.

Dere vil få utlevert en PRIDE-bok som omhandler de samme temaene som tas opp på samlingene, samt en arbeidsbok med oppgaver som dere skal jobbe med underveis i kurset.

En viktig del av PRIDE-programmet er samtaler med dere, som foregår enten hjemme hos dere eller på vårt kontor. Gjennom hele kurset skal dere sammen med PRIDE-lederne vurdere familiens situasjon og egnethet som fosterhjem.

VIKTIG: Før du/dere kan delta på PRIDE grunnopplæring må alle levere egenpresentasjonsskjema før kursets oppstart.

Rammebetingelser

 • Alle samtalene vil primært foregå på dagtid, innenfor vanlig arbeidstid.
 • Samlingene vil foregå på Quality Strand Hotel i Gjøvik.
 • Familiene må delta fullt ut på alle samlinger og samtaler.
 • Fosterhjemstjenesten dekker overnatting for familier med reisevei som overstiger 1 time. Vi dekker ikke reisekostnader og tapt arbeidsfortjeneste.
 • Kurset er gratis.
 • Alle må levere helseattest før kursstart

Hvis datoene ikke passer, så kommer det nye muligheter i løpet av kort tid. Se oversikt over kurs og arrangementer her

Kursleder er Kurt Arvid Leistad, rådgiver ved fosterhjemtjenesten i Oppland. Det vil i tillegg være med en erfaren fosterforelder.

Dersom vi får flere påmeldte enn vi har plass til, vil vi velge ut de familier som i utgangspunktet kan se ut til å dekke de behovene vi har.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med fosterhjemskonsulent Janne Kulsrud i Fosterhjemstjenesten i Oppland på telefon 466 16 846 eller e-post: janne.kulsrud@bufetat.no.

Meld din interesse for å delta på grunnopplæringskurs

Obligatoriske felter er merket med *.

Velg et alternativ*