Tid:
19 mars 2021 10.00 - 21 mars 2021 13.00
Sted:
Scandic Lillehammer Hotel
Adresse:
Turisthotellvegen 6, Lillehammer
Kursdager:
 • Fredag 19. mars kl. 10.00 - 18.00
 • Lørdag 20. mars kl. 09.00 - 18.00
 • Søndag 21. mars kl. 09.00 - 13.00

Opplæringskurs for slekt og nettverk gir kunnskap og innsikt i hva det innebærer å være fosterforelder. Samtidig er dette kurset spesielt utviklet med tanke på å få frem det som er særegent for fosterforeldre som er i slekt med, eller på annen måte kjenner fosterbarnet fra før.

Opplæringskurs for slekt og nettverk gir kunnskap og innsikt i hva det innebærer å være fosterforelder. Samtidig er dette kurset spesielt utviklet med tanke på å få frem det som er særegent for fosterforeldre som er i slekt med, eller på annen måte kjenner fosterbarnet fra før.

Selv om dette er et grunnopplæringskurs, vet vi at kurset også har mye å tilby fosterforeldre som har vært i bruk en tid. Dersom det er to fosterforeldre, anbefaler vi at begge deltar på kurset.

Om kurset

Kurset passer for familier som er, eller skal bli fosterfamilie for barn eller ungdom fra barnets familie og nære nettverk.

Kurset er bygget opp rundt åtte temaer:

 1. Introduksjon til PRIDE grunnopplæring for fosterhjem i barnets familie og nære nettverk
 2. Lovgrunnlag og rammer for fosterhjem
 3. Å møte barns behov for trygghet
 4. Å håndtere tap
 5. Å gi god omsorg
 6. Å støtte familierelasjonene
 7. Familien i endring
 8. Barneverntjenestens oppfølging av fosterhjemmene og kursavslutning

Praktisk informasjon og påmelding

Det er gratis å delta på kurset. Fosterhjemstjenesten i Oppland dekker kost og overnatting. Reiseutgifter og eventuell tapt arbeidsinntekt dekkes ikke.

Frist for påmelding er 1. mars 2021.

I påmeldingsskjema ber vi deg føre opp alder på fosterbarnet, hvorvidt barnet allerede bor hos dere og deres relasjon til barnet.

Ønsker du mer informasjon?

Har du spørsmål om kurset eller lurer på om det kan være aktuelt for deg? Ta kontakt med de kursansvarlige, eller med Fosterhjemstjenesten i Oppland på telefon 466 16 610.

Kursansvarlige

Meld din interesse for å delta på opplæringskurs

Obligatoriske felter er merket med *.