En film- og kunstinteressert gutt som ønsker å bo i en by, gjerne i Gjøvikområdet.

Espen ønsker selv å flytte til en ny familie hvor han kan føle tilhørighet. Han trives best med innendørsaktiviteter og liker godt å spille brettspill. Han er også faglig flink og glad i gode samtaler. Dette er en gutt som har mange tanker og gode refleksjoner rundt de fleste tema.
 
Espen bor for tiden på institusjon, og her vil han bli boende til vi finner et godt og varig fosterhjem til ham. Svært vanskelige opplevelser i oppveksten har gjort Espen til en utrygg gutt med omfattende psykiske vansker. I hverdagen oppleves dette blant annet ved at ting som er dagligdags for de fleste, kan bli vanskelig for ham. Han tåler også dårlig at det blir for mange krav og regler.
 
Når Espen føler seg trygg, fungerer han bedre på alle områder og er hyggelig å være sammen med. Espen har vokst opp i et annet land enn Norge og det er viktig for han å opprettholde tilhørighet til denne kulturen.

Hva slags fosterhjem trenger Espen?

Espen trenger voksne som har erfaring og kunnskap om barn med psykiske vansker som har opplevd omsorgssvikt. De voksne må tåle avvisning og være fleksible i måten de løser omsorgsoppgaven på. Samtidig må de veilede Espen slik at han kan bli bedre på å bygge relasjoner og delta sosialt. Det er også fint om de voksne deler noen av Espen sine interesser for film, kunst og samtaler.
 
Det kan være behov for frikjøp over en lengre perioder for å ivareta Espen på en god måte, og  det vil være nødvendig å samarbeide med mange ulike instanser. I tillegg skal hans kulturelle opphav ivaretas. Det bør ikke være andre barn i hjemmet, og de voksne bør ha mye tid og overskudd til oppgaven. 

Som fosterhjem for Espen får dere:

Lurer dere på om dere kan være de rette fosterforeldrene for Espen?

Å være et fosterhjem er en enestående mulighet til å skape trygge omgivelser for et barn som trenger det.

Ta kontakt med rådgiver Janne Kulsrud i Fosterhjemstjenesten i Oppland for mer informasjon. Hun kan kontaktes på telefon 466 16 846 eller ved å sende en e-post til janne.kulsrud@bufetat.no.