To brødre med felles interesser som er sterkt knyttet til hverandre og ønsker å bo sammen.

Søsknene Aron og Isak bor for tiden i beredskapshjem, og det haster å finne et nytt hjem til dem. De er to rolige gutter som trenger ekstra oppfølging i hverdagen, da de i oppveksten har gått glipp av en del grunnleggende kunnskap og ferdigheter.

Isak er en blid og positiv gutt. Han har venner, er god i fotball og liker å «game». Han trives på skolen og er lærevillig, men har språkvansker og trenger hjelp med innlæring. Det vil være fint for Isak å få hjelp til å mestre det sosiale spillet og å håndtere egne følelser.

Aron er en stille og beskjeden gutt som er god på å vise omsorg for de rundt seg. Han har gode faglige evner og finner seg lett venner. Det er likevel vanskelig for Aron å finne ro og konsentrasjon til å lære og utvikle seg.

Aron og Isak mangler erfaring med vanlige familieaktiviteter. De to brødrene er sterkt knyttet til hverandre, de deler felles interesser og passer på hverandre.

Hva slags fosterhjem trenger Aron og Isak?

Aron og Isak ønsker seg et hjem i Nordre Land eller omegn, men dette er ikke et krav. Det vil være en fordel om fosterhjemmet har erfaring med flerkulturelt arbeid og kompetanse innen psykisk helse eller pedagogikk. Fosterhjemmet bør bestå av to voksne med ekstra overskudd og tålmodighet.

Aron og Isak skal ha samvær med foreldre, og med søsken som bor i fosterhjem. Det vil være viktig å få til et godt samarbeid med biologiske foreldre.

Som fosterhjem for Aron og Isak får dere:

Lurer dere på om dere kan være de rette fosterforeldrene for Aron og Isak?

Å være et fosterhjem er en enestående mulighet til å skape trygge omgivelser for et barn som trenger det.

Ta kontakt med rådgiver Janne Kulsrud i Fosterhjemstjenesten i Oppland for mer informasjon. Hun kan kontaktes på telefon 466 16 846 eller ved å sende en e-post til janne.kulsrud@bufetat.no.