Tid:
08 november 2019 17.00 - 07 desember 2019 18.00
Sted:
Quality Hotel Augustin
Adresse:
Kongens gate 26, 7011 Trondheim
Kursdager:

Første helgesamling fredag 8. november kl. 17.00 - 21.00 og 9. november kl. 09.00 - 17.00
Familiesamling onsdag 20. november kl. 16.30 – 20.30
Andre helgesamling fredag 6. desember kl. 17.00 - 21.00 og lørdag 7. desember kl. 09.00 - 18.00

For at du skal kunne vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg tilbyr vi et opplæringsprogram. Ønsker du å melde din interesse for opplæringsprogrammet hører vi gjerne fra deg.

Alle som vurderer å bli fosterforeldre får tilbud om å delta på et opplæringsprogram. Denne grunnopplæringen heter PRIDE. Et av formålene med opplæringen er å gi deg mulighet til å vurdere om det er interessant for deg å bli fosterhjem. Opplæringen forbereder deg til å ta imot fosterbarn. Målsettingen med opplæringen er å gi deg muligheten til å mestre oppgaven som fosterforelder og heve kompetansen din for å gi barn en trygg oppvekst. Opplæringen er uforpliktende, og du velger selv dersom du vil avslutte prosessen før opplæringen er ferdig.

Dette opplæringsprogrammet går over kun to helger, men vil bli fulgt opp av videre obligatorisk opplæring kombinert med veiledning og hjemmebesøk etter at fosterbarnet har flyttet inn, tilpasset barnet som flytter inn.

Meld interesse 

Meld din interesse for opplæringsprogrammet i skjemaet nederst på siden så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg for å avtale en samtale om prosessen videre. Hvis tidspunkt for opplæringsprogrammet ikke passer, ta kontakt med oss for å se på andre muligheter. 

En forutsetning for å delta på opplæringsprogrammet er at du tilfredsstiller de generelle kravene for å bli godkjent som fosterforeldre. For å avklare dette må du også levere inn et egenpresentasjonsskjema som blir brukt i vårt arbeid med å vurdere deg som fosterforelder. 

Mer informasjon 

Opplæringen går over flere samlinger. Kurset er gratis, Bufetat dekker alle utgifter. Overnatting ordnes etter behov for de som bor mer enn en times reisevei fra hotellet.

Kursledere

Kursledere er rådgiver Hilde Brandal og fostermor Lin Blom.

Meld din interesse for å delta på opplæringsprogrammet PRIDE i Trondheim, november 2019

Obligatoriske felter er merket med *.