Tid:
09 april 2021 17:00 - 05 juni 2021 18:00
Sted:
Ikke satt
Kursdager:
 • Fredag 09.04 kl 17.00 - 21.00
 • Lørdag 10.04 kl 10.00 - 17.00

 • Onsdag 21.04 kl 16.00 - 20.00
  (Familiesamling for familier med barn i skolepliktig alder)

 • Fredag 07.05 kl 17.00 - 21.00
 • Lørdag 08.05 kl.10.00 - 17.00

 • Fredag 04.06 kl 17.00 - 21.00
 • Lørdag 05.06 kl 10.00 - 18.00

For at du skal kunne vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg, tilbyr vi et opplæringsprogram. Ønsker du å melde din interesse for opplæringsprogrammet hører vi gjerne fra deg.

Alle som vurderer å bli fosterforeldre får tilbud om å delta på et opplæringsprogram. Denne grunnopplæringen heter PRIDE.

Et av formålene med opplæringen er å gi deg mulighet til å vurdere om det er interessant for deg å bli fosterhjem. Opplæringen forbereder deg til å ta imot fosterbarn.

Målsettingen med opplæringen er å gi deg muligheten til å mestre oppgaven som fosterforelder, og heve kompetansen din for å gi barn en trygg oppvekst. Opplæringen er uforpliktende, og du velger selv dersom du vil avslutte prosessen før opplæringen er ferdig.

Dette opplæringsprogrammet går over tre helger, og vil bli fulgt opp av videre obligatorisk opplæring kombinert med veiledning og hjemmebesøk etter at fosterbarnet har flyttet inn, tilpasset barnet som flytter inn.

Les mer om PRIDE grunnkurs: Opplæringsprogram for nye fosterforeldre.

Meld interesse

Meld din interesse for opplæringsprogrammet i skjemaet nederst på denne siden. En av våre rådgivere tar så kontakt med deg for å avtale en samtale om prosessen videre.

Hvis tidspunkt for opplæringsprogrammet ikke passer, ta kontakt med oss for å se på andre muligheter.

En forutsetning for å delta på opplæringsprogrammet er at du tilfredsstiller de generelle kravene for å bli godkjent som fosterforeldre. For å avklare dette må du også levere inn et egenpresentasjonsskjema som blir brukt i vårt arbeid med å vurdere deg som fosterforelder

Mer informasjon

 • Opplæringen går over flere samlinger.
 • Kurset er gratis, Bufetat dekker alle utgifter.
 • Overnatting ordnes etter behov.
 • Grunnet den pågående koronapandemien, vil det bli tatt en nærmere avgjørelse om kurset holdes fysisk eller digitalt når det nærmer seg oppstart.

Kursleder: Hilde Brandal og Monica Sørli.

Har du spørsmål om opplæringen, ta kontakt med kursleder Hilde Brandal på telefon 466 17 587 eller på e-post hilde.brandal@bufetat.no

Meld din interesse for å delta på opplæringsprogrammet PRIDE, oppstart april 2021

Obligatoriske felter er merket med *.

Velg et alternativ*