Tid:
01 oktober 2020 00.00 - 31 oktober 2020 00.00

Fosterhjemstjenesten starter opp et veiledningstilbud for fosterhjem som har fått plassering av barn de siste årene og som ikke har deltatt ennå. 

Vi ønsker å tilby veiledning på dagtid, planlagt oppstart er i første runde tenkt til midten av oktober 2020.

Veiledningstilbudet er tenkt lagt opp slik:

  • Gruppeveiledninger gir deltakerne en mulighet til å dele og reflektere over dilemmaer, gleder, utfordringer og situasjoner man kan komme opp i som fosterfamilie
  • Veiledningen tar utgangspunkt i bruk av Trygg Base som verktøy. Vi ønsker å vise familiene hvordan man kan gi god omsorg til barn som har vært utsatt for omsorgssvikt
  • Det legges opp til 6 kurssamlinger à 4 timer inkludert lunsj, bortsett fra siste gang hvor vi forlenger tiden med ca en time pga avslutning. Fosterhjemtjenesten spanderer lunsj. Dette gir familiene tid til reise i forkant og etterkant av samlingene dersom de ikke bor i nærheten av der kurset blir.
  • Det legges opp til veiledning en gang pr. måned. 
  • Det er plass til 5-6 familier per veiledningsgruppe.

Vi er åpen for å legge til rette for veiledningsgrupper i Tromsø, Nord- Troms og Midt-Troms. Vi ønsker derfor en tilbakemelding fra alle interesserte, slik at vi kan organisere tilbudet så snart som mulig og ut fra geografiske hensyn. 

Vi har gjennomført flere grupper de siste årene og våren 2020 avsluttet vi den siste. Fosterforeldrene som deltok ga tilbakemelding om at det var nyttig og lærerikt, og trekker særlig frem møtet med andre fosterforeldre som verdifullt.

Vil du vite mer? 

Ønsker du vite mer om gruppeveiledningen, ta kontakt med Gunn Hamnes på gunn.hamnnes@bufetat.no eller 466 15 281, eller Anna Kristine Viklund på anna.kristine.viklund@bufetat.no eller 466 15 267.