Tid:
12 april 2021 17.00 - 03 mai 2021 20.00
Sted:
Skien
Adresse:
Schweigaardsgate 11
Kursdager:
 • Mandag 12.04.21 kl. 17:00 – 20:00
 • Mandag 19.04.21 kl. 17:00 – 20:00
 • Mandag 26.04.21 kl. 17:00 – 20:00
 • Mandag 03.05.21 kl. 17:00 – 20:00

Kurset legger vekt på å skape forståelse for de utfordringer spesielt fosterbarn har i ungdomstiden, hva det kreves av omsorgspersonene i forhold til omstilling, og nødvendigheten av å arbeide med egne utfordringer i samspill og samarbeid. Videre legger vi vekt på at ivaretakelse av seg selv og egne barn, er en viktig forutsetning for at hjemmet skal bli en trygg og stabil base for ungdommen.

Kurset er samlingsbasert og består av fire samlinger a 3 timer.

Tema på kurset

Utvikling og identitet i ungdomstiden, psykisk helse, tap og sorg

 • Utvikling og identitet. Fosterbarn, en identitet i seg selv
 • Ungdom i fosterhjem og psykisk helse
 • Tap og sorg. Håndtering av tap og sorg i ungdomstiden

Trygghet som forutsetning for ungdoms utvikling

 • Barnevernslovens begrep, trygg og utrygg tilknytning
 • Den nære samtalen: en pedagogisk tilnærming til samtaler med ungdom

Medvirkning i eget liv og kontakt med egen familie og nettverk

 • Medvirkning i eget liv
 • Kontakt med egen familie og nettverk

Å ta vare på seg selv som fosterfamilie

 • Å bli kjent med forhold som bidrar til slitasje
 • Fosterfamiliens egne barn
 • Å gi god omsorg til seg selv, sin opprinnelsesfamilie og fosterfamilien som en helhet

Målgruppe

Kurset passer for dere som har ungdom mellom 12-18 år i fosterhjem. Det kan være seg at ungdommen har bodd der over tid, eller at man skal ta imot en ungdom i nær framtid.

Arbeidsmetode

På kurset arbeides det med undervisning om de teorier som ligger til grunn for våre temaer.  Det trenes via praktiske øvelser relatert til deres hverdagsutfordringer, og det legges til rette for refleksjoner i mindre grupper og plenum. 

Påmelding

Fristen for påmelding er 8. mars. 

Kursholdere

 • Jan Erik Fredriksen, mobil 466 18 172
 • Elin Knutsen, mobil 466 18 002

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med kurslederne Jan Erik Fredriksen, mobil 466 18 172 eller på e-post Jan.erik.fredriksen@bufetat.no, eller Elin Knutsen, mobil 466 18 002, Elin.knutsen@bufetat.no.

Kurs for fosterforeldre

Obligatoriske felter er merket med *.