Tid:
21 januar 2021 10.00 - 04 mars 2021 14.00
Sted:
Skien
Adresse:
Schweigaardsgate 11
Kursdager:
 • torsdag 21. januar kl. 10 - 14
 • torsdag 28. januar kl. 10 – 14
 • torsdag 4. februar kl. 10 – 14
 • torsdag 4. mars kl. 10 – 14

Kurset bygger på generell traumeforståelse, og er ikke spesifikt rettet mot fordypning i seksuelle overgrep eller voldsutsatte barn. Kurset har fokus på hvordan krenkelser og vedvarende stress kan føre til utviklingstraumer. Vi skal se på hvilke mønster som utvikles hos de fleste fosterbarn som har levd i vedvarende stress og som har manglet voksne til å hjelpe dem med å regulere seg.  

Kurset er samlingsbasert og består av 4 moduler fordelt på fire samlinger à 4 timer.

Tema på kurset

Inn toning til traumeforståelse og traumebevisst omsorg

 • Utviklingstraumer
 • Barnet – funksjonsområder som påvirkes av krenkelser og kronisk stress
 • Meg selv – mine reaksjoner i møte med barn utsatt for stress og krenkelser
 • Toeransevindu og betydning av reguleringsøvelser

Hvordan forstå barn utsatt for krenkelser  

 • Hjernens utvikling, – normalhjernen og den traumatiserte hjernen
 • Toleransevindu og reguleringsstøtte
 • Triggere og reaktivering
 • Å være fosterforeldre i møte med traumeutsatte barn

Hvordan hjelpe barn utsatt for krenkelser, del 1 

 • Traumebevisst omsorg – 3 grunnpilarer 
 • Hvordan hjelpe barnet inn i toleransevinduet
 • Hvordan øke spennet i toleransevinduet

Hvordan hjelpe barn utsatt for krenkelser, del 2 

 • Praktiske øvelser
 • «Bottom-up-arbeid»
 • Hva skal jeg øve for å praktisere traumebevisst omsorg? 

 Oppfølgingssamling 

 • Repetisjon av sentrale begrep og hva dette betyr i hverdagen
 • Erfaringsdeling i grupper og plenum, - hva har jeg øvd på?
 • Arbeid med konkrete eksempler 

Målgruppe

Kurset passer for de fleste fosterforeldre der barnet/ungdommen har flyttet inn og bor i familien.

Arbeidsmetode

På kurset arbeides det med forelesninger, gruppearbeid og ulike øvelser. Det legges opp til erfaringsdeling. Både teori og praksis legger til grunn at traumebevisst omsorg er noe som må øves på. Deltakerne planlegger selv øvingsoppgaver og får videre repetisjon/fordypning og hjelp på veien videre gjennom en oppfølgingssamling.

Påmelding

Fristen for påmelding er 20. desember. 

Kursholdere

 • Kristi Storhaug Lien
 • Elin Knutsen

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med kurslederne Elin Knutsen, mobil 466 18 002, Elin.knutsen@bufetat.no eller Kristi Storhaug Lien, mobil 466 17 836 eventuelt på e-post Kristi.storhaug.lien@bufetat.no.

Kurs for fosterforeldre

Obligatoriske felter er merket med *.