Tid:
14 oktober 2020 17.00 - 23 januar 2021 17.00
Sted:
Skien
Adresse:
Schweigaardsgate 11
Kursdager:

Onsdag 14. oktober, kl. 17:00 – 21:00             Samling 1 (hotell)

Torsdag 15. oktober, kl. 17:00 – 21:00             Samling 2 (digitalt)

Torsdag 22. oktober, kl.17:30 – 21:00              Samling 3 (digitalt)

Lørdag 31. oktober, kl. 10:00 – 13:00             Familiesamling

Fredag 20. november, kl. 18:00 – 21:00             Samling 4 (på hotell)              

Lørdag 21. november, kl. 09:00 – 16:00             Samling 5 + 6 (på hotell)

Onsdag 6. januar, kl. 17:30 – 21:00             Samling 7 (digitalt)

Lørdag 23. januar, kl. 10:00 – 17:00             Samling 8 og 10 (på hotell)

* Samling 9 er ikke besluttet ennå

Kursoppsettet kan bli endret på grunn av restriksjoner knyttet til korona.

For at du skal kunne vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg tilbyr vi et opplæringsprogram. Denne grunnopplæringen heter PRIDE. Ønsker du å melde din interesse for opplæringsprogrammet hører vi gjerne fra deg.

Alle som vurderer å bli fosterforeldre får tilbud om å delta på et opplæringsprogram. Et av formålene med opplæringen er å gi deg mulighet til å vurdere om det er interessant for deg å bli fosterhjem. Opplæringen forbereder deg til å ta i mot fosterbarn.

Målsettingen med opplæringen er å gi deg muligheten til å mestre oppgaven som fosterforelder og heve kompetansen din for å gi barn en trygg oppvekst.

Opplæringen er uforpliktende og du velger selv dersom du vil avslutte prosessen før opplæringen er ferdig.

Opplæringsprogrammet er gratis

Hva er PRIDE?

PRIDE bygger på læringsteori og tilknytningstenkning. Programmet er bygd opp med tanke på å gi opplæring, være en praktisk håndbok og samtidig være en metode for å vurdere familiers ferdigheter med hensyn til å bli fosterforeldre. Kravene til potensielle familiers ferdigheter er:

  1. Oppdra og gi god omsorg       
  2. Støtte barns utvikling og håndtere forstyrrelser i utviklingen.
  3. Støtte forholdet mellom barn og familiene deres.
  4. Gi barn muligheter til å etablere trygge, varige bånd
  5. Kunne samarbeide

De potensielle fosterfamilier gjennomgår et kursprogram bestående av ti temaer på samlinger fra tre – til seks timer. En del av samlingene og samtalene vil bli gjennomført digitalt via Teams. Deltakere vil få informasjon på mail om hvordan de skal koble seg på. Barn som bor hjemme og foreldre inviteres til Familiesamlingen som avholdes på hotell.

Det gjennomføres det fire samtaler og deltakerne skriver livsbøker.   

Kursledere er Elin Helgesen og Jan Erik Fredriksen ved Bufetat Telemark fosterhjemtjeneste.

Meld interesse

Meld din interesse for opplæringsprogrammet i skjemaet nederst på siden så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg for å avtale en samtale om prosessen videre. Hvis tidspunkt for opplæringsprogrammet ikke passer, ta kontakt med oss for å se på andre muligheter.

En forutsetning for å delta på opplæringsprogrammet er at du tilfredsstiller de generelle kravene for å bli godkjent som fosterforeldre. For å avklare dette må du også levere inn et egenpresentasjonsskjema som blir brukt i vårt arbeid med å vurdere deg som fosterforelder.

Informasjon 

Dersom du ønsker mer informasjon kan du ta kontakt med Elin på e-post elin.helgesen@bufetat.no eller på telefon 466 18 661. 

Meld din interesse for å delta i opplæringsprogrammet PRIDE

Obligatoriske felter er merket med *.

Velg et alternativ*