Tid:
17 mars 2021 17.00 - 17 juni 2021 21.00
Sted:
Skien
Adresse:
Schweigaardsgate 11
Kursdager:
 • Onsdag 17. mars Kl.17:00-21:00
 • Torsdag 18. mars Kl.17:00-21:00 – teams
 • Torsdag 25. mars Kl.17:30-21:00 – teams
 • Lørdag 10. april Kl.10:00-13:00
 • Fredag 23. april Kl.18:00-21:00
 • Lørdag 24. april Kl. 09:00-16:00
 • Torsdag 27. mai Kl.17:30-21:00 – teams
 • Lørdag 12. juni Kl.10:00-17:00
 • Torsdag 17. juni Kl.18:00-21:00

Kursoppsettet kan bli endret på grunn av restriksjoner knyttet til korona. De samlingene som er på teams deltar du på hjemmefra. 

For at du skal kunne vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg tilbyr vi et opplæringsprogram. Denne grunnopplæringen heter PRIDE. Ønsker du å melde din interesse for opplæringsprogrammet hører vi gjerne fra deg.

Et av formålene med opplæringen er å gi deg mulighet til å vurdere om det er interessant for deg å bli fosterhjem. Opplæringen forbereder deg til å ta i mot fosterbarn.  

Målsettingen med opplæringen er å gi deg muligheten til å mestre oppgaven som fosterforelder og heve kompetansen din for å gi barn en trygg oppvekst. Opplæringen er uforpliktende og du velger selv dersom du vil avslutte prosessen før opplæringen er ferdig.

Opplæringsprogrammet er gratis. Bufetat dekker måltider og opphold i forbindelse med hotellsamlingene. Reisekostnader og parkering dekkes av den enkelte.

Meld interesse

Meld din interesse for opplæringsprogrammet i skjemaet nederst på siden så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg for å avtale en samtale om prosessen videre. Hvis tidspunkt for opplæringsprogrammet ikke passer, ta kontakt med oss for å se på andre muligheter. 

En forutsetning for å delta på opplæringsprogrammet er at du tilfredsstiller de generelle kravene for å bli godkjent som fosterforeldre. For å avklare dette må du også levere inn et egenpresentasjonsskjema som blir brukt i vårt arbeid med å vurdere deg som fosterforelder.

Kursledere

 • Elin Knutsen, rådgiver
 • Jan Erik Fredriksen, rådgiver og fosterforelder

Mer informasjon 

Dersom du ønsker mer informasjon kan du ta kontakt med Jan Erik på e-post jan.erik.fredriksen@bufetat.no eller på telefon 466 18 172. 

Meld din interesse for å delta i opplæringsprogrammet PRIDE

Obligatoriske felter er merket med *.

Velg et alternativ*