Tid:
05 mars 2021 17.00 - 08 mai 2021 17.00
Sted:
Grand Hotell Steinkjer
Kursdager:

Første samling Fredag 5. mars kl 17.00-20.00 og Lørdag 6. mars kl 09.00-16.00

Andre samling Fredag 9 april kl 17.00-20.00 og Lørdag 10. april kl 09.00-1600 

Tredje samling Fredag 7. mai kl 1700-2000 og Lørdag 8. mai kl 09.00-1600

Familiesamling: Dato ikke satt

 

For at du skal kunne vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg tilbyr vi et opplæringsprogram. Ønsker du å melde din interesse for opplæringsprogrammet hører vi gjerne fra deg.

Alle som vurderer å bli fosterforeldre får tilbud om å delta på et opplæringsprogram. Denne grunnopplæringen heter PRIDE. Et av formålene med opplæringen er å gi deg mulighet til å vurdere om det er interessant for deg å bli fosterhjem. Opplæringen forbereder deg til å ta imot fosterbarn. Målsettingen med opplæringen er å gi deg muligheten til å mestre oppgaven som fosterforelder og heve kompetansen din for å gi barn en trygg oppvekst. Opplæringen er uforpliktende, og du velger selv dersom du vil avslutte prosessen før opplæringen er ferdig.

Dette opplæringsprogrammet går over tre helger, og vil bli fulgt opp av videre obligatorisk opplæring kombinert med veiledning og hjemmebesøk etter at fosterbarnet har flyttet inn, tilpasset barnet som flytter inn.

Meld interesse

Meld din interesse for opplæringsprogrammet i skjemaet nederst på siden så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg for å avtale en samtale om prosessen videre. Hvis tidspunkt for opplæringsprogrammet ikke passer, ta kontakt med oss for å se på andre muligheter.

En forutsetning for å delta på opplæringsprogrammet er at du tilfredsstiller de generelle kravene for å bli godkjent som fosterforeldre. For å avklare dette må du også levere inn et egenpresentasjonsskjema som blir brukt i vårt arbeid med å vurdere deg som fosterforelder.

Mer informasjon

Opplæringen går over flere samlinger. Kurset er gratis, Bufetat dekker alle utgifter. Overnatting ordnes etter behov.

Kursleder er Gunn Sormul og Thea Kveinå.

Har du spørsmål om opplæringen, ta kontakt med oss.

Meld din interesse for å delta på opplæringsprogrammet PRIDE, oppstart mars 2021

Obligatoriske felter er merket med *.

Velg et alternativ*