Tid:
03 september 2019 17.00 - 14 september 2019 16.00
Sted:
Bufetats lokaler på Steinkjer og Grand hotell Steinkjer
Kursdager:

Tirsdag 3. september kl. 17.00 – 21.00, Bufetats lokaler (adresse: Bomvegen 3, Steinkjer)
Fredag 13. september kl. 17.00 – 21.00 og lørdag 14. september kl. 09.00 – 16.00, Grand hotell Steinkjer

Dette opplæringsprogrammet, basert på PRIDE grunnkurs for slekt og nettverk, er for dere som har tatt imot barn uten å gå gjennom opplæringsprogrammet PRIDE i forkant av at barnet flyttet inn. Opplæringen skal gi deg økt kunnskap om ulike årsaker til at barn må flytte fra sine foreldre og om barns spesielle omsorgsbehov.

PRIDE som opplæringskurs for slekt og nettverk gir kunnskap og innsikt i hva det innebærer å være fosterforelder generelt og samtidig er det utviklet med tanke på å få frem det som er det særegne for fosterforelder som er i slekt med fosterbarnet eller kjenner dem fra før. Det som skiller dere fra andre fosterforelder er at dere som oftest får plassering fort og ikke har hatt anledning til å gå kurs i forkant. Vår erfaring fra tidligere kurs er at i tillegg til nyttig kunnskap er det å møte andre i samme situasjon verdifullt for deltakerne.

Tema som blir tatt opp:

  • Lovgrunnlag og rammer for fosterhjem
  • Å møte barns behov for en trygg base
  • Å håndtere tap
  • Å gi god omsorg og oppdragelse
  • Å støtte familierelasjoner
  • Familien i endring
  • Barnevernstjenestens arbeid med fosterhjemmene

Påmelding

For den som ønsker det gis det anledning til overnatting fra fredag til lørdag, gi tilbakemelding om dette sammen med påmelding til kurset.

Det er et sterkt ønske at begge fosterforeldrene deltar på kurset.

Meld din interesse for opplæringsprogram for fosterforeldre som allerede har tatt imot barn, september, i Steinkjer

Obligatoriske felter er merket med *.