Tid:
14 november 2020 09.30 - 15 november 2020 17.00
Sted:
Quality Airport Hotel Stavanger
Adresse:
Sømmevegen 1, 4055 Sola
Kursdager:
  • Lørdag 14.november kl. 09:30 - 17.00
  • Søndag 15.november kl.09:30 - 17.00 

Et videreopplæringskurs for fosterfamilier til ungdom og de utfordringer spesielt fosterbarn kan ha i ungdomstiden

Om kurset

Kurset legger vekt på å skape forståelse for de utfordringer spesielt fosterbarn har i ungdomstiden, hva som kreves av omsorgspersonene i forhold til omstilling, og nødvendigheten av å arbeide med egne utfordringer i samspill og samarbeid. Videre legger vi vekt på at ivaretakelsen av seg selv og egne barn, er en viktig forutsetning for at hjemmet skal bli en trygg og stabil base for ungdommen.

Målgruppe

Kurset passer for de kommunale fosterhjem som har ungdom mellom 12 - 18 år i fosterhjem. Det kan være seg at ungdommen har bodd over tid, eller at man skal ta i mot en ungdom i nær framtid. 

Arbeidsmetode

På kurset arbeides det med undervisning om de teorier som ligger til grunn for våre temaer. Det trenes via praktiske øvelser relatert til deres hverdagsutfordringer, og det legges til rette for refleksjoner i mindre grupper og plenum.

Oversikt over kurset

Kurset består av 4 moduler:

  • Utvikling og identitet i ungdomstiden, psykisk helse, tap og sorg
  • Trygghet som forutsetning for ungdoms utvikling
  • Medvirkning i eget liv og kontakt med egen familie og nettverk
  • Å ta vare på seg selv som fosterfamilie

Praktiske forhold

Kurset er gratis og inkluderer lunch på kursdagene. For de med lenger reisevei enn 1 time (60km) tilbyr vi overnatting fra lørdag til søndag. Reisekostnader dekker den enkelte selv. I påmeldingen nedenfor ber vi om at du / dere i feltet "Andre kommentarer" skriver om dere skal ha overnatting.

Kursledere:

Merete Henriksen og Hilde Hagelund, begge rådgivere i Fosterhjemtjenesten

Påmeldingsfrist:

30.oktober 2020 (Begrenset antall plasser)

Hvis du lurer på noe om kurset kan du Hilde Hagelund på e-post; hilde.hagelund@bufetat.no eller på telefonnr. 466 19226

 

Påmelding "Vi som er fosterfamilie til ungdom"

Obligatoriske felter er merket med *.