Tid:
31 oktober 2020 09.00 - 01 november 2020 17.30
Sted:
Quality Airport Hotel Stavanger
Adresse:
Sømmevegen 1, 4055 Sola
Kursdager:
  • Lørdag 31.oktober    09.00 - 17.00
  • Søndag 1.november 10.00 - 17:30 
  • Lørdag 16.januar     Tidspunkt kommer 

Et videreopplæringskurs om hvordan barn utsatt for krenkelser kan forstås og møtes med en traumebevisst omsorg.

Om kurset

Kurset bygger på generell traumeforståelse, og er ikke spesifikt rettet mot fordypning i seksuelle overgrep eller voldsutsatte barn. Kurset har fokus på hvordan krenkelser og vedvarende stress kan føre til utviklingstraumer. Vi skal se på hvilken mønster som utvikles hos de fleste fosterbarn som har levd i vedvarende stress og som har manglet voksne til å hjelpe dem med å regulere seg.

Målgruppe

Kuset passer for for de fleste kommunale fosterhjem der barnet/ungdommen har flyttet inn og bor i familien.

Arbeidsmetode

På kurset arbeides det med forelesninger, gruppearbeid og ulike øvelser. Det legges opp til erfaringsdeling. Både teori og praksis legger til grunn at traumebevisst omsorg er noe som må øves på. Deltakerne planlegger selv øvingsoppgaver og får videre repitisjon/fordypning og hjelp på veien videre gjennom en oppfølgingssamling.

Oversikt over kurset

Kurset består av 4 moduler:

  • Inntoning, traumeforståelse og traumebevisst omsorg
  • Hvordan forstå barn utsatt for krenkelser
  • Hvordan hjelpe barn utsatt for krenkelser
  • Oppfølgingssamling

Praktiske forhold:

Kurset er gratis og inkluderer lunch på kursdagene. For de med lenger reisevei enn 1 time (60km) tilbyr vi overnatting fra lørdag til søndag. Reisekostnader dekkes av den enkelte selv. I påmeldingen nedenfor ber vi om at du/dere i feltet "Andre kommentarer"skriver om du/dere skal ha overnatting.

Kursledere:

Heidi Kjærstad, rådgiver i Fosterhjemstjenesten og Mona Lund, fostermor.

Påmeldingsfrist: 

16.10.2020 (Begrenset antall plasser)

Hvis du lurer på noe om kurset så kan du kontakte Heidi Kjærstad på e-post; heidi.kjarstad@bufetat eller på telefonnr. 466 18182

Påmelding "Traumeforståelse og traumebevisst omsorg"

Obligatoriske felter er merket med *.