Tid:
23 april 2021 17:00 - 05 juni 2021 18:00
Sted:
Quality Airport Hotel Stavanger
Adresse:
Sømmevegen 1, 4055 Sola

For at du skal kunne vurdere om å være fosterhjem er noe for deg, tilbyr vi et opplæringsprogram. Ønsker du å melde din interesse for opplæringsprogrammet, hører vi gjerne fra deg.

Kursdager

Første samling;

Fredag 23. april 2021 kl 17.00 til lørdag 24. april kl 18.00. Gratis hotellovernatting til alle deltakende familier.

Andre samling:

Fredag 4. juni 2021 kl 09.00 - 18.00 og lørdag 5. juni 2021 kl 09.00 - 18.00. Gratis overnatting for de som har minimum 1 times reisevei / 60 km fra hjemmet til kursstedet.

Familiesamling:

Dato for familiesamlingen er onsdag 8. september 2021. Dette er en kveldssamling fra kl 17.00 - 19.30. Familiesamlingen er for deltakere med hjemmeboende barn i alderen 6 - 16 år. Sted: Statens hus, Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger.

Parkering; Det er gratis parkering på hotellet.

Alle som vurderer å bli fosterforeldre får tilbud om å delta på et opplæringsprogram. Denne grunnopplæringen heter PRIDE. Et av formålene med opplæringen er å gi deg mulighet til å vurdere om det er interessant for deg å bli fosterhjem. Opplæringen forbereder deg til å ta i mot et fosterbarn.

Målsettingen med opplæringen er å gi deg muligheten til å mestre oppgaven som fosterforelder og heve kompetansen din for å gi barn en trygg oppvekst. Opplæringen er uforpliktende og du velger selv dersom du vil avslutte prosessen etter at opplæringen er ferdig. 

Meld din interesse

Meld din interesse for opplæringsprogrammet i skjemaet nederst på siden så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg for å avtale en samtale om prosessen videre. Hvis tidspunkt for opplæringsprogrammet ikke passer, ta kontakt med oss for å se på andre muligheter.

En forutsetning for å delta på opplæringsprogrammet er at du tilfredsstiller de generelle kravene for å bli godkjent som fosterforeldre. For å avklare dette må du levere inn et egepresentasjonsskjema som blir brukt i vårt arbeid med å vurdere deg som fosterforelder.

Kursledere

Merete Henriksen, rådgiver i Fosterhjemtjenesten i Stavanger og Tolli Frestad, fosterfar.

Har du spørsmål om opplæringen, ta kontakt med oss i Fosterhjemtjenesten i Stavanger på e-post; fosterhjem-stavanger@bufetat.no eller ring oss på telefonnr. 466 19 694

Om ikke disse kursdatoene passer, så kommer nye muligheter i løpet av kort tid. Se datoer for andre kurs på vår oversikt over kurs og informasjonsmøter.

Pride-kurs P2/2021 Oppstart i Stavanger 23. april 2021

Obligatoriske felter er merket med *.

Velg et alternativ*