Tid:
25 september 2020 17.00 - 17 oktober 2020 18.00
Sted:
Quality Airport Hotel Stavanger
Adresse:
Sømmevegen 1, 4055 Sola

For at du skal kunne vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg, tilbyr vi et opplæringsprogram. Ønsker du å melde din interesse for opplæringsprogrammet, hører vi gjerne fra deg.

Kursdager:

Første samling:

Fredag 25.september kl. 17.00 til lørdag 26.september kl. 18.00. Hotellovernatting for alle deltakende familier.

Andre samling:

Fredag 16 oktober kl 09 - 18.00 og Lørdag 17 oktober kl 09.00 - 18.00. Overnatting for de som har minimum 1 times reisevei (60 km) fra hjemmet til kurstedet.

Familiesamling:

Dato for familiesamlingen er onsdag 11.november kl 17.00 - 19.30. Familiesamlingen er for deltakere med barn i alderen 6 - 16 år. Sted; Statens hus, Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger.

Alle som vurderer å bli fosterforeldre får tilbud om å delta på et opplæringsprogram. Denne grunnopplæringen heter PRIDE. Et av formålene med opplæringen er å gi deg mulighet til å vurdere om det er intressant for deg å bli fosterhjem. Opplæringen forbereder deg til å ta i mot fosterbarn.

Målsettingen med opplæringen er å gi deg muligheten til å mestre oppgaven som fosterforelder og heve kompetansen din for å gi barn en trygg oppvekst. Opplæringener uforpliktende og du velger selv dersom du vil avslutte prosessen etter at opplæringen er ferdig.

Meld din interesse

Meld din interesse for opplæringsprogrammet i skjemaet nederst på siden så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg for å avtale en samtale om prosessen videre. Hvis tidspunkt for opplæringsprogrammet ikke passer, ta kontakt med oss for å se på andre muligheter.

En forutsetning for å delta på opplæringsprogrammet er at du tilfredsstiller de generelle kravene for å bli godkjent som fosterforeldre. For å avklare dette må du levere inn et egenpresentasjonsskjema som blir brukt i vårt arbeid med å vurdere deg som fosterforelder.

Kursledere:

Venke Tonheim, rådgiver i fosterhjemtjenesten i Stavanger og Mona Lund, fostermor.

Har du spørsmål om opplæringen, ta kontakt med oss i Fosterhjemstjenesten Stavanger på e-post fosterhjem-stavanger@bufetat.no, eller ring 466 19 694.

Om ikke disse kursdatoene passer, så kommer nye muligheter i løpet av kort tid. Se datoer for andre kurs på vår oversikt over kurs og informasjonsmøter.

Pride-kurs P5/2020 Oppstart i Stavanger 25.september 2020

Obligatoriske felter er merket med *.

Velg et alternativ*