Tid:
06 november 2020 17.00 - 28 november 2020 18.00
Sted:
Quality Airport Hotel Stavanger
Adresse:
Sømmevegen 1, 4055 Sola

For at du skal kunne vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg, tilbyr vi et opplæringsprogram. Ønsker du å melde din interesse for opplæringsprogrammet, hører vi gjerne fra deg. 

Kursdager

Første samling:

Fredag 06.november kl. 17.00 til lørdag 07.november kl 18.00. Gratis hotellovernatting for alle deltakende familier.

Andre samling:

Fredag 27.november kl. 09.00 - 18.00 og lørdag 28.november kl 09.00 - 18.00. Gratis hotellovernatting for de som har minimum 1 times reisevei (60km) fra hjemmet til kurstedet.

Familiesamling:

Dato for familiesamlingen er onsdag 11.november kl. 17.00 - 19.30. Familiesamlingen er for deltakere med hjemmeboende barn i alderen 6 - 16 år. Sted: Statens hus, Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger.

Alle som vurderer å bli fosterforeldre får tilbud om å delta på et opplæringsprogram. Denne grunnopplæringen heter PRIDE. Et av formålene med opplæringen er å gi deg mulighet til å vurdere om det er interessant for deg å bli fosterhjem. Opplæringen forbereder deg til å ta imot fosterbarn.

Måsettingen med opplæringen er å gi deg muligheten til å mestre oppgaven som fosterforelder og heve kompetansen din for å gi barn en trygg oppvekst. Opplæringen er uforpliktende og du velger selv dersom du vil avslutte prosessen etter at opplæringen er ferdig.

Meld din interesse

Meld din interesse for opplæringsprosgrammet i skjemaet nederst på siden så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg for å avtale en samtale om prosessen videre. Hvis tidspunkt for opplæringsprogrammet ikke passer, ta kontakt med oss for å se på andre muligheter.

En forutsetning for å delta på opplæringsprogrammet er at du tilfredsstiller de generelle kravene for å bli godkjent som fosterforeldre. For å avklare dette må du levere inn et egenpresentasjonsskjema som blir brukt i vårt arbeid med å vurdere deg som fosterforelder.

Kursledere:

Kirsti Erevik Jøranson, rådgiver i Fosterhjemtjenesten i stavanger, og en fostermor/fosterfar.

Har du spørsmål om opplæringen, ta kontakt med oss i Fosterhjemtjenesten i Stavanger på e-post fosterhjem-stavanger@bufetat.no eller ring 466 19 694 

Om ikke disse kursdatoene passer, så kommer nye muligheter i løpet av kort tid. Se datoer for andre kurs på vår oversikt over kurs og informasjonsmøter.

Pride-kurs P6/2020 Oppstart i Stavanger 06.november 2020

Obligatoriske felter er merket med *.

Velg et alternativ*