Tid:
09 april 2021 17:00 - 11 april 2021 15:00
Sted:
Quality Airport Hotel Stavanger
Adresse:
Sømmevegen 1, 4055 Sola

Kursdager:

 • Fredag   9. april 
 • Lørdag  10. april 
 • Søndag 11. april
 • Torsdag 15. april kl 17.00 - 20.00 

Målgruppe 

Opplæringsprogrammet PRIDE for fosterhjem i barnets familie og nære nettverk er for deg som er, eller skal bli, fosterforelder for et barn du er i slekt med eller som du kjenner. Opplæringen skal gi deg økt kunnskap om ulike årsaker til at barn må flytte fra sine foreldre og om barns spesielle omsorgsbehov. 

Om kurset:

Kurset er bygd opp av 8 temaer:

 • Introduksjon til PRIDE grunnopplæring for fosterhjem i barnets familie og nære nettverk-
 • Lovgrunnlag og rammer for fosterhjem
 • Å møte barns behov for trygghet
 • Å håndtere tap
 • Å gi god omsorg
 • Å støtte familierelasjonene
 • Familien i endring
 • Barnvernstjenestens oppfølging av fosterhjemmene og avslutning

Kursets tema 1 til 7 gjennomføres på hotell, mens tema 8 gjennomføres på Statens hus i Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger, torsdag 15. april  kl. 17.00 - 20.00 Deltakernes kontaktpersoner blir invitert til tema 8.

I kurset er det lagt vekt på vekt på å skape forståelse for det unike og spesielle i det å være fosterfamilie for barn eller ungdom fra familie eller nettverk. Det legges vekt på hva som kreves av omsorgspersonene i forhold til omstilling, og nødvendigheten av å arbeide med egne utfordringer i samspill og samarbeid. 

Videre legges det vekt på ivaretakelse av seg selv og egne barn. Det siste er en forutsetning for at hjemmet skal bli en trygg og stabil base for barnet/ungdommen.

Arbeidsmetode

På kurset arbeides det gjennom undervising om de teorier som ligger til grunn for våre temaer. I tillegg øves det via praktiske øvelser relatert til deres hverdagsutfordringer, og det legges til rette for refleksjoner i mindre grupper og plenum.

Praktiske forhold

Kurset er gratis og inkluderer middag fredag kveld og lunch lørdag og søndag.

Fosterhjemtjenesten i Stavanger dekker overnatting for alle fosterforeldre fra fredag til lørdag. For de med lenger reisevei enn 60 km / 1 time, tilbyr vi gratis overnatting fra lørdag til søndag. Reisekostnader dekker den enkelte selv.

I påmeldingen nedenfor ber vi om at du/dere skriver i feltet under "andre kommentarer" om dere skal ha overnatting fra fredag til lørdag. For de av dere som ønsker å overnatte for egen regning fra lørdag til søndag ber vi dere ordner dette selv direkte med hotellet. Hotellet vil tilby "våre" priser.

Kursledere:

Ragnhild Aarhaug og June Lilleland, begge rådgivere hos fosterhjemtjenesten i Stavanger 

Påmeldingfrist 

Påmeldingsfristen er satt til 26. mars 2021. Dersom du har spørsmål om kurset, kontakt kursansvarlige Ragnhild Aarhaug på epost; ragnhild.aarhaug@bufetat.no eller telefonnummer 466 19 275

 

 

 

PRIDE kurs for fosterhjem i barnets familie og nære nettverk

Obligatoriske felter er merket med *.