Tid:
16 september 2020 17.00 - 27 september 2020 16.30
Sted:
Quality Airport Hotel Stavanger
Adresse:
Sømmevegen 1, 4055 Sola

Kursdager:

1. kursdag Onsdag 16. september kl 18 - 21 v/ Statens Hus 

2. kursdag Fredag 25. september kl 17 - 21 

3. kursdag Lørdag 26. september kl 09 - 16.30

4. kursdag Søndag 27. september kl 09 - 16:30 

Pride som opplæringskurs for slekt og nettverk gir kunnskap og innsikt i hva det innebærer å være fosterforeldre generelt. Samtidig er det utviklet med tanke på å få frem det som er særegne for fosterforeldre som er i slekt med fosterbarnet eller kjenner dem fra før.

Vår erfaring fra tidligere kurs er at det i tillegg til nyttig kunnskap er det å møte andre i samme situasjon verdifullt for deltakerne.

Første kursdag onsdag 16. september, avholdes i Statens Hus, Lagårsdveien 44, 4010 Stavanger.

Øvrige kursdager avholder ved Quality Airport Hotel Stavanger

Tema som blir tatt opp:

  • Lovgrunnlag og rammer for fosterhjem
  • Å møte barns behov for en trygg base
  • Å håndtere tap
  • Å gi god omsorg og oppdragelse
  • Å støtte familierelasjoner
  • Familien i endring
  • Barnevernstjenestens arbeid med fosterhjemmene

Utgifter

Fosterhjemtjenesten i Stavanger dekker middag og overnatting for alle fosterforeldre fredag til lørdag. Fra lørdag til søndag dekkes overnatting for de med lengre reisevei enn 60 km / 1 time. Dere kan søke barnevernstjenesten om å få dekket overnatting dersom dere ikke oppfyller kriteriet om reisevei.

I forkant av opplæringsprogrammet kan deltakerne søke barneverstjenesten om å få dekket reisekostnader og tapt arbeidsfortjeneste. Dere kan og søke om å få dekket middagen lørdagen.

Begge fosterforeldrene må delta dersom man lever i et parforhold.

Påmeldingsfrist

1. september 2020 

I påmeldingskjemaet under ber vi deg om å føre om du har særlige behov i forhold til kost ellr lignende. Under "andre kommentarer" ber vi deg føre på:

  • Alder på fosterbarnet og om det er plassert / ikke plassert
  • Relasjon til fosterbarnet
  • Hvilken kommune som har omsorgen for barnet, eller som er ansvarlig for omsorgssaken

Påmeldingsskjema for opplæringsprogram for fosterforeldre i slekt og nettverk med oppstart 16.september 2020

Obligatoriske felter er merket med *.