Tid:
20 september 2019 17.00 - 22 september 2019 16.00
Sted:
Scandic Stavanger Forus
Adresse:
Bjødnabeen2, 4031 Stavanger

Opplæringsprogrammet for familie/slekt er for deg som er, eller skal bli, fosterforelder for et barn som du er i familie eller slekt med.

Kurset går over en helg, og gir kunnskap om og innsikt i hva det innebærer å være fosterforelder generelt. Samtidig er det utviklet med tanke på å få frem det som er det særegne for fosterforelder som er i familie/slekt med fosterbarnet.

Kursdager 

Fredag 20. september kl. 17.00-20.30, lørdag 21. september kl. 09.00-18.30, søndag 22. september 09.00-17.00. 

Hotellovernatting og middag tilbys og dekkes av fosterhjemtjenesten for deltakende familier. 

Kurset er for øvrig gratis, inkl. alle måltider. Det forventes at begge fosterforeldrene deltar dersom en lever i et parforhold.

Vår erfaring fra tidligere kurs er at i tillegg til nyttig kunnskap, er det å møte andre i samme situasjon verdifullt for deltakerne.

Tema som blir tatt opp:

  • Lovgrunnlag og rammer for fosterhjem
  • Å møte barns behov for en trygg base
  • Å håndtere tap
  • Å gi god omsorg og oppdragelse
  • Å støtte familierelasjoner
  • Familien i endring
  • Barnevernstjenestens arbeid med fosterhjemmene

Påmeldingsfrist:

Snarest mulig og senest 30. august 2019.

Se påmeldingsskjema under.

Før på dersom du har særlige behov i forhold til kost e.l. Vi ber om at du under «Andre kommentarer» også fører på:

  • Alder på fosterbarnet og om det er plassert/ikke plassert
  • Relasjon til fosterbarnet (f.eks. besteforeldre, tante/onkel, e.l. i barnets familie og slekt)
  • Hvilken kommune som har omsorgen for barnet, eller som er ansvarlig for omsorgssaken.

Parkering: Det er gratis parkering i hotellets garasjeanlegg. Innkjøring på hotellets bakside. Kommer dere før kl. 17.00 fredag må dere betale avgift frem til kl. 17.00. Er garasjen full er det gratis parkering ved Forus travbane.

Kursledere:

Rådgiver Ragnhild Aarhaug Har du/dere spørmål kan du sende en e-post til ragnhild.aarhaug@bufetat.no eller kontaktes på mobil 466 19 275.

Opplæringsprogram for fosterforeldre i barnets familie/slekt med oppstart 20. september 2019

Obligatoriske felter er merket med *.