Tid:
23 august 2019 17.00 - 14 september 2019 18.00
Sted:
Scandic Stavanger Forus
Adresse:
Bjødnabeen, 4031 Stavanger

For at du skal kunne vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg, tilbyr vi et opplæringsprogram. Ønsker du å melde din interesse for opplæringsprogrammet, hører vi gjerne fra deg.

Kursdager: 

Første samling:
Fredag 23 august kl. 17.00 til lørdag 24 august kl. 18.00, hotellovernatting for alle deltakende familier.

Andre samling:
Fredag 13 september kl. 09.00 - 18.00 og Lørdag 14 september kl. 09.00 - 18.00. Overnatting for de som har minimum 1 times reisevei fra hjemmet til kursstedet.

Tredje samling:
Dato for familiesamling er ikke fastsatt. Vil bli kunngjort her så snart dato er klar. Dette er en kveldssamling fra kl. 17.00 - 20.00. Familiesamlingen er for deltakere med hjemmeboende barn i alderen 6 - 14 år. Sted: Statens Hus, Lagårdsveien 44 4010 Stavanger.

Hotellovernatting dekkes av fosterhjemtjenesten for deltakende familier første kurshelg. Andre kurshelg er det kun overnatting for de som bor 1 times reisevei unna kursstedet.

Alle som vurderer å bli fosterforeldre får tilbud om å delta på et opplæringsprogram.
Denne grunnopplæringen heter PRIDE.
Et av formålene med opplæringen er å gi deg mulighet til å vurdere om det er interessant for deg å bli fosterhjem. Opplæringen forbereder deg til å ta i mot fosterbarn.

Målsettingen med opplæringen er å gi deg muligheten til å mestre oppgaven som fosterforelder og heve kompetansen din for å gi barn en trygg oppvekst. Opplæringen er uforpliktende og du velger selv dersom du vil avslutte prosessen etter opplæringen er ferdig.

Meld din interesse

Meld din interesse for opplæringsprogrammet i skjemaet nederst på siden så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg for å avtale en samtale om prosessen videre. Hvis tidspunkt for opplæringsprogrammet ikke passer, ta kontakt med oss for å se på andre muligheter.

En forutsetning for å delta på opplæringsprogrammet er at du tilfredsstiller de generelle kravene for å bli godkjent som fosterforeldre. For å avklare dette må du også levere inn et egenpresentasjonsskjema som blir brukt i vårt arbeid med å vurdere deg som fosterforelder.

Kursledere

Kirsti Erevik Jøransson og fostermor Helle Enger, fosterhjemtjenesten i Stavanger.

Mer informasjon 

Har du spørsmål om opplæringen, ta kontakt med oss i fosterhjemstjenesten i Stavanger på e-post fosterhjem-stavanger@bufetat.no, eller ring 466 19 694.

Om ikke disse kursdatoene passer, så kommer det nye muligheter i løpet av kort tid. Se datoer for andre kurs på vår oversikt over kurs og informasjonsmøter.

 

Pride kurs P/4 - 2019 oppstart 23. august

Obligatoriske felter er merket med *.

Velg et alternativ*