Tid:
18 oktober 2019 17.00 - 23 november 2019 16.00
Sted:
Scandic Forus Stavanger
Adresse:
Bødnabeen 2, 4031 Stavanger

Opplæringskurset er for deg som er rekruttert i barnets nettverk, eller eventuelt andre som skal ha en grunn- opplæring.

grunnurset går over to helger, og gir kunnskap om og innsikt i hva det innebærer å være fosterforelder generelt. Samtidig er det utviklet med tanke på å få frem det som er det særegne for fosterforeldere som er rekruttert i barnets nettverk.

Kursdager

1. helgesamling: Fredag 18. oktober kl 17.00-20.30 og lørdag 19. oktober 2019 kl 09.00-16-00, hotellovernatting for alle deltakende familier.

2. helgesamling: Fredag 22. november kl. 17.00-21.00 og lørdag 23. november 2019 kl. 09.00-16.00, hotellovernatting for de som har minimum 1 times reisevei fra hjemmet til kurshotellet.

Hotellovernatting dekkes av fosterhjemtjenesten for deltakende familier første kurshelg. Andre kurshelg dekkes overnatting kun til de som bor 1 times reisevei unna kusstedet.

Kurset er for øvrig gratis, inkl. alle måltider. Det forventes at begge fosterforeldrene deltar dersom en lever i et parforhold.

Vår erfaring fra tidligere kurs er at i tillegg til nyttig kunnskap er det å møte andre i samme situasjon verdifullt for deltakerne.

Tema som blir tatt opp:

  • Lovgrunnlag og rammer for fosterhjem
  • Å møte barns behov for en trygg base
  • Å håndtere tap
  • Å gi god omsorg og oppdragelse
  • Å støtte familierelasjoner
  • Familien i endring
  • Barnevernstjenestens arbeid med fosterhjemmene

Påmeldingsfrist:

Snarest mulig og senest 26. september 2019.

Se påmeldingsskjema under.Før på dersom du har særlige behov i forhold til kost e.l. Vi ber om at du under «Andre kommentarer» også fører på:

  • Alder på fosterbarnet og om det er plassert/ikke plassert
  • Relasjon til fosterbarnet
  • Hvilken kommune som har omsorgen for barnet, eller som er ansvarlig for omsorgssaken

Parkering: Det er gratis parkering i hotellets garasjeanlegg. Innkjøring på hotellets bakside. Kommer dere før kl. 17.00 må dere betale avgift frem til kl. 17.00. Er garasjen full er det gratis parkering ved Forus travbane.

Kursledere

Rådgivere Nina Skagen og Wenche Rage. Har du/dere spørmål kan du sende en e-post til nina.skagen@bufetat.no eller kontaktes på mobil 466 19 408.

Opplæringskurs for fosterforeldre i og utenfor barnets nettverk med oppstart 18 oktober 2019

Obligatoriske felter er merket med *.