Tid:
22 november 2019 17.00 - 24 november 2019 17.00
Sted:
Scandic Forus Stavanger
Adresse:
Bødnabeen 2, 4031 Stavanger

Opplæringskurset er for deg som er rekruttert i barnets nettverk, eller eventuelt andre som skal ha en grunn- opplæring.

Kurset går over en helg, og gir kunnskap om og innsikt i hva det innebærer å være fosterforelder generelt. Samtidig er det utviklet med tanke på å få frem det som er det særegne for fosterforeldere som er rekruttert i barnets nettverk.

Kursdager

Fredag 22. november kl 17.00-20.30, lørdag 23. november  kl 09.00-18.30, søndag 24.november kl 09.00-17.00 

Hotellovernatting dekkes kun for de som har minimum 1 times reisevei fra hjemmet til kurshotellet.

Kurset er for øvrig gratis, inkl. alle måltider. Det forventes at begge fosterforeldrene deltar dersom en lever i et parforhold.

Vår erfaring fra tidligere kurs er at i tillegg til nyttig kunnskap er det å møte andre i samme situasjon verdifullt for deltakerne.

Tema som blir tatt opp:

  • Lovgrunnlag og rammer for fosterhjem
  • Å møte barns behov for en trygg base
  • Å håndtere tap
  • Å gi god omsorg og oppdragelse
  • Å støtte familierelasjoner
  • Familien i endring
  • Barnevernstjenestens arbeid med fosterhjemmene

Påmeldingsfrist:

Snarest mulig og senest 25. oktober 2019.

Se påmeldingsskjema under. Før på dersom du har særlige behov i forhold til kost e.l. Vi ber om at du under «Andre kommentarer» også fører på:

  • Alder på fosterbarnet og om det er plassert/ikke plassert
  • Relasjon til fosterbarnet
  • Hvilken kommune som har omsorgen for barnet, eller som er ansvarlig for omsorgssaken

Parkering: Det er gratis parkering i hotellets garasjeanlegg. Innkjøring på hotellets bakside. Kommer dere før kl. 17.00 må dere betale avgift frem til kl. 17.00. Er garasjen full er det gratis parkering ved Forus travbane.

Kursledere

Rådgivere Nina Skagen og Wenche Rage. Har du/dere spørmål kan du sende en e-post til nina.skagen@bufetat.no eller kontaktes på mobil 466 19 408.

Opplæringskurs for fosterforeldre i og utenfor barnets nettverk med oppstart 22. november 2019

Obligatoriske felter er merket med *.