Send epost til kjetil.aas@bufetat.no, om du vil motta nyhetsbrev om kurs, samlinger, familietreff, Viking-billetter o.l. fra oss.

Opplys om hvilken epostadresse du vil vi skal sende våre nyhetsbrev til, og hvilken type fosterhjem du er (kommunalt fosterhjem, beredskapshjem eller familiehjem).