Informasjonsmøtet er for deg som ønsker å vite mer om hva det vil si å være fosterhjem. Møtet er helt uforpliktende.

Du får nyttig informasjon og mulighet til å stille spørsmål. Du binder deg ikke til noe ved å delta på et informasjonsmøte.

Du vil få høre de personlige historiene til:

  • Fosterforeldre som vil fortelle om bakgrunnen for å bli fosterforelder og hvilke erfaringer det har gitt.
  • Fosterforeldrenes egne barn som forteller hvordan det har vært å få fosterbarn inn i familien og hva slagsutfordringer dette har bydd på.
  • En biologisk forelder, som vil gi deg et bilde av hva det betød å miste omsorgen for sitt barn, og om samarbeidet med fosterfamilien og barneverntjenesten.
  • Fosterbarn som gjennom sin historie vil fortelle om hva det har betydd å få en ny omsorgssituasjon.

Videre vil rådgivere fra Fosterhjemstjenesten i Stavanger orienterer om fosterhjemsarbeid og svare på dine spørsmål om hva det innebærer å ta på seg en fosterhjemsoppgave.

Påmelding er helt uforpliktende. Du kan også møte opp på informasjonsmøte uten å ha meldt deg på forhånd.

Ansvarlige rådgivere for denne informasjonskvelden er Kjetil Aas og Edel Kløvfjell Stang