Tid:
17 oktober 2020 09.00 - 21 oktober 2020 17.00
Sted:
Harstad
Adresse:
Thon Hotel Harstad
Kursdager:
 • 17.10 kl. 09:00 – 18:00
 • 18.10 kl. 09:00 – 16:30
 • 21.10 kl. 10:00 – 17:00

PRIDE grunnkurs for slekt og nettverk gir deg kunnskap om og forståelse for oppgaver de fleste fosterforeldre møter. I tillegg får du kunnskap om de oppgavene som er særegne for deg som er fosterforelder til et barn du kjenner fra før.

Innholdet i kurset

Temaene er valgt ut for å hjelpe deg til med å sette deg inn rollen som fosterforelder og er blant annet:

 • Introduksjon til PRIDE-slekt og nettverk: 
  Innføring i PRIDE generelt og de fem ferdighetsområdene spesielt.
 • Lovgrunnlag og rammer for fosterhjem:
  Barneverntjenestens mandat og fosterhjemmets lovmessige forankring.
 • Å møte barns behov for en trygg base:
  Tilknytningens betydning for utviklingen og forhold som utsetter barnets utvikling for skade.
 • Å håndtere tap:
  Opplevelse av sorg og tap og ulike former for tap. Sorgprosessens faser og det å være barnets ledsager i sorgprosessen.
 • Å gi god omsorg:
  Fosterbarns særlige behov for reflektert omsorg. «Omsorgsstjerna» med de sentrale omsorgsdimensjonene.
 • Å støtte familierelasjoner:
  Betydningen av kontinuitet i tilværelsen og samvær og kontakt med opphavsfamilien.
 • Familien i endring:
  Endringer i familiesystemet, for egne barn, for slekt og nettverk og det å ha «delt foreldreskap».
 • Barneverntjenestens arbeid med fosterhjemmene:
  Barneverntjenestens oppfølging av fosterhjemmet og sentrale aspekter ved fosterhjemsavtalen.

PRIDE slekt og nettverk skal gi deg kunnskap og forståelse om årsaken til at barnet må flyttes fra foreldrene, og hvilke særlige omsorgsbehov barnet ofte har.

Som fosterforelder har du også en viktig oppgave og rolle overfor barnets familie og barneverntjenesten i kommunen. Forståelse for samarbeid og kunnskap om regelverk og fosterhjemsarbeid er nødvendig.

Kurset gjennomføres helgen 17.–18. oktober, og med en oppfølgingsdag 21. oktober. Kurset er gratis.

Meld deg på på opplæringskurs for slekt og nettverk

Obligatoriske felter er merket med *.

Kursledere: