Tid:
06 mars 2021 10.00 - 07 mars 2021 15.00
Sted:
Førde

Fosterheimstenesta vil for våre faste og planlagde aktivitetar til ein kvar tid følgja retningslinene som FHI tilrår på gjeldande tidspunkt. 

Tema på samlinga

Fosterforeldra skal få auka kunnskap om traumereaksjonar hjå fosterbarn som har vore utsett for vald, overgrep og grov omsorgsvikt. Fosterforeldra skal og få opplæring i korleis ein kan møte barn som har vore utsett for overgrep. Kurset gjev grunnleggande innføring i traumeforståing og passar godt for fosterheimar som nyleg har teke i mot fosterbarn.

Utgifter:

For denne samlinga dekkar Bufetat overnatting frå laurdag til sundag for alle som ønskjer det, uavhengig av reisetid. Dette for at alle skal få høve til sosialt samver laurdag kveld.
Fosterforeldre kan søkje barnevernstjenesta om dekking av reiseutgifter, evt. ekstra overnatting fredag til laurdag.

Påmeldingsfrist:

Tirsdag 9. februar 2021.

Avmeldingsfrist:

Eventuelle avmeldingar gjer du snarast mogeleg ved å sende en epost til kristin.uhre.paulsen@bufetat.no.
Dersom du ikkje meldar deg av innan dagen før, må du rekne med å dekkje utgiftene i samband med samlinga sjølv.

Traumeforståing og traumebevist omsorg

Obligatoriske felter er merket med *.

Kursansvarlig

Dersom du/de har spørsmål vedrørende kurshelga - kontakt kursansvarleg på e-post kristin.uhre.paulsen@bufetat.no eller telefon 466 19 117