Tid:
17 april 2021 10.00 - 29 april 2021 21.00
Sted:
Fredrikstad
Adresse:
Sundløkkaveien 73, 1359 Torp
Kursdager:
  • Lørdag 17. april kl. 10.00 - 16.00
  • Torsdag 22. april kl. 18.00 - 21.00
  • Torsdag 29. april kl. 18.00 - 21.00

Kurset legger vekt på å skape forståelse for de utfordringer spesielt fosterbarn har i ungdomstiden, hva det kreves av omsorgspersonene i forhold til omstilling, og av nødvendigheten av å arbeide med egne utfordringer i samspill og samarbeid. Videre legger vi vekt på at ivaretakelse av seg selv og egne barn er en viktig forutsetning for at hjemmet skal bli en trygg base for ungdommen.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for fosterhjem som er, eller er i ferd med å bli, familie for ungdom.

Om kurset 

Kurset omhandler følgende tema:

  1. Utvikling og identitet i ungdomstiden, psykisk helse, tap og sorg.
  2. Trygghet som forutsetning for ungdoms utvikling.
  3. Medvirkning i eget liv og kontakt med egen familie og nettverk.
  4. Å ta vare på seg selv som fosterfamilie.

Det er gratis å delta på kurset.

Kursledere

Kurset ledes av Guri Ingvoldstad og Morten Ringsrud.

Påmelding

Påmelding skjer fortløpende via påmeldingsskjemaet nedenfor. 

Vi tar forbehold om at kurset kan bli fullbooket. Fosterhjemstjenesten forbeholder seg retten til å foreta en prioritering av deltakere til kurset.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Fosterhjemstjenesten i Østfold på telefon 466 16 900 eller send en e-post til FT.Ost.Ostfold@bufetat.no.

Kurset "Vi som er fosterforeldre for ungdom" er en av videreopplæringsmodulene vi tilbyr til deg som allerede er fosterforelder.

Meld din interesse for å delta på videreopplæringskurset

Obligatoriske felter er merket med *.