Tid:
06 november 2021 10:00 - 27 november 2021 16:00
Sted:
Fredrikstad
Adresse:
Sundløkkaveien 73, 1659 Torp
Kursdager:
  • Lørdag 06. november: kl. 10.00–16.00
  • Søndag 07. november: kl. 10.00–16.00
  • Lørdag 27. november: kl. 10.00–16.00

Kurset bygger på generell traumeforståelse, og målet med kurset er at dere som fosterforeldre bedre skal kunne forstå og hjelpe barn og ungdom som har vært utsatt for vedvarende stress, overgrep, vold og omsorgssvikt.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for de fleste fosterforeldre der barnet har flyttet inn og bor i familien, men spesielt i fosterhjem der barn har vært utsatt for overgrep, vold eller andre utviklingstraumer, eller der det er mistanke om dette.

Tema

  • Om å tone seg inn på barnet
  • Hvordan forstå barn utsatt for krenkelser?
  • Hvordan hjelpe barn som har vært utsatt for krenkelser?
  • Å regulere og ivareta seg selv

Kursledere er Mary-Ann Kjemperud og Mona Brække.

Arbeidsmetode

På kurset arbeides det med forelesninger, gruppearbeid og ulike øvelser.

Praktisk informasjon

Kurset har to kursdager og én oppfølgingsdag. Familiene må delta fullt ut alle dagene.

Kurset kan bli fullbooket, og fosterhjemstjenesten forbeholder seg retten til å kunne foreta en prioritering av deltakere.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Fosterhjemstjenesten i Østfold på telefon 466 16 900 eller send en e-post til FT.Ost.Ostfold@bufetat.no.

Meld din interesse for å delta på videreopplæringskurs

Obligatoriske felter er merket med *.