Tid:
11 februar 2021 18.00 - 10 mars 2021 21.00
Sted:
Fredrikstad
Adresse:
Sundløkkaveien 73, 1659 Torp
Kursdager:
  • Torsdag 11. februar kl. 18.00 - 21.00
  • Torsdag 18. februar kl. 18.00 - 21.00
  • Lørdag 6. mars kl. 10.00 - 16.00
  • Onsdag 10. mars kl. 18.00 - 21.00

Kurset er dessverre fullt. Følg med i kursoversikten for å se kommende videreopplæringskurs i Østfold.

Dette videreopplæringskurset passer godt for fosterforeldre som ønsker mer kunnskap om traumereaksjoner hos fosterbarn.

Mål med kurset

De fleste barn/ungdom som flytter i fosterhjem har over lang tid hatt et hverdagsliv preget av kronisk stress. De har i tillegg manglet stabile voksne som var tilgjengelige for dem. Noen har også vært utsatt for vold og overgrep.

Med dette videropplæringskurset vil vi gi tips og kunnskap om hvordan fosterforeldre konkret kan arbeide for å bygge og reparere den traumatiserte hjernen – og gi traumebevisst omsorg. 

Kurset er gratis. Les mer om våre ulike typer videreopplæringskurs her.

Vi tar forbehold om at kurset kan bli fullbooket. Fosterhjemstjenesten forbeholder seg retten til å foreta en prioritering av deltakere til kurset.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Fosterhjemstjenesten i Østfold på telefon 466 16 900 eller send en e-post til FT.Ost.Ostfold@bufetat.no.