Tid:
25 januar 2021 10.00 - 22 mars 2021 12.30
Sted:
Fredrikstad
Adresse:
Sundløkkaveien 73, 1659 Torp
Kursdager:
 • Mandag 25. januar kl. 10.00 - 12.30
 • Mandag 01. februar kl. 10.00 - 12.30
 • Mandag 08. februar kl. 10.00 - 12.30
 • Torsdag 18. februar kl. 10.00 - 12.30
 • Mandag 01. mars kl. 10.00 - 12.30
 • Mandag 08. mars kl. 10.00 - 12.30
 • Mandag 15. mars kl. 10.00 - 12.30
 • Mandag 22. mars kl. 10.00 - 12.30

Oppfølgingssamlinger:

 • Mandag 19. april kl. 10.00 - 11.30
 • Torsdag 20. mai kl. 10.00 - 11.30

Det å være fosterfamilie kan medføre store belastninger. Hva som oppleves som belastning er individuelt, men dersom man ikke er i stand til å mestre belastningene på en måte som oppleves akseptabel kan det føre til stressreaksjoner og andre utfordringer.

Om kurset

KIB-kurset gir kunnskap om ulike metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestre belastningen knyttet til det å være fosterhjem.

Kurset består av 10 samlinger med ulike temaer som blant annet handler om sammenhengen mellom belastning, mestring og stress samt kartlegging av egne belastninger og egen mestring som tankestil. Kurset består av undervisning, øvelser og metoder, og baserer seg på kognitiv teori.

Hvem passer kurset for?

Kurset i belastningsmestring er for fosterforeldre som ønsker å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestre belastningen knyttet til det å være fosterhjem.

Praktisk informasjon og påmelding

Kurset er gratis. For å kunne ivareta smittevernhensyn er det et begrenset antall plasser. Fosterhjemstjenesten forbeholder seg retten til å foreta en prioritering av deltakere til kurset. Dette blir gjort i samarbeid med barneverntjenesten.

Meld din interesse for å delta ved å fylle ut og sende inn skjemaet nedenfor.

Kursholdere

 1. Liss Jorid Korbi
  Telefon: 957 48 200
  E-post: lissjorid.korbi@bufetat.no
   
 2. Yvonne Grandahl
  Telefon: 415 26 601
  E-post: yvonne.grandahl@bufetat.no

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Fosterhjemstjenesten i Østfold på telefon 466 16 900 eller e-post: FT.Ost.Ostfold@bufetat.no.

Meld din interesse for å delta på videreopplæringskurs i belastningsmestring

Obligatoriske felter er merket med *.