Tid:
Sted:
Fredrikstad
Adresse:
Sundløkkaveien 73, 1659 Torp

Det å være fosterfamilie kan medføre store belastninger. Hva som oppleves som belastning er individuelt, men dersom man ikke er i stand til å mestre belastningene på en måte som oppleves akseptabel kan det føre til stressreaksjoner og andre utfordringer.

Om kurset

KIB-kurset gir kunnskap om ulike metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestre belastningen knyttet til det å være fosterhjem.

Kurset består av 10 samlinger med ulike temaer som blant annet handler om sammenhengen mellom belastning, mestring og stress samt kartlegging av egne belastninger og egen mestring som tankestil. Kurset består av undervisning, øvelser og metoder, og baserer seg på kognitiv teori.

Kurset har oppstart i januar 2021.

Hvem passer kurset for?

Kurset i belastningsmestring er for fosterforeldre som ønsker å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestre belastningen knyttet til det å være fosterhjem.

Praktisk informasjon og påmelding

Kurset er gratis. Fosterhjemstjenesten forbeholder seg retten til å foreta en prioritering av deltakere til kurset. Dette vil bli gjort i samarbeid med barneverntjenesten.

Meld din interesse for å delta ved å fylle ut og sende inn skjemaet nedenfor.

Kursholdere

 1. Liss Jorid Korbi
  Telefon: 957 48 200
  E-post: lissjorid.korbi@bufetat.no
   
 2. Yvonne Grandahl
  Telefon: 415 26 601
  E-post: yvonne.grandahl@bufetat.no

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Fosterhjemstjenesten i Østfold på telefon 466 16 900 eller e-post: FT.Ost.Ostfold@bufetat.no.

Meld din interesse for å delta på videreopplæringskurs i belastningsmestring

Obligatoriske felter er merket med *.