Tid:
24 april 2021 10.00 - 25 april 2021 18.00
Sted:
Fredrikstad/Sarpsborg
Kursdager:
  • Lørdag 24. april kl. 10.00 - 18.00
  • Søndag 25. april kl. 10.00 - 18.00
  • Oppfølgingsdag 29. mai

Dette videreopplæringskurset passer godt for fosterforeldre som ønsker mer kunnskap om traumereaksjoner hos fosterbarn.

Mål med kurset

De fleste barn/ungdom som flytter i fosterhjem har over lang tid hatt et hverdagsliv preget av kronisk stress. De har i tillegg manglet stabile voksne som var tilgjengelige for dem. Noen har også vært utsatt for vold og overgrep.

Med dette videropplæringskurset vil vi gi tips og kunnskap om hvordan fosterforeldre konkret kan arbeide for å bygge og reparere den traumatiserte hjernen – og gi traumebevisst omsorg. 

Kurset er gratis. Les mer om våre ulike typer videreopplæringskurs her.

Vi tar forbehold om at kurset kan bli fullbooket. Fosterhjemstjenesten forbeholder seg retten til å foreta en prioritering av deltakere til kurset.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Fosterhjemstjenesten i Østfold på telefon 466 16 900 eller send en e-post til FT.Ost.Ostfold@bufetat.no.

Meld din interesse for å delta på videreopplæringskurset "Traumeforståelse og traumebevisst omsorg"

Obligatoriske felter er merket med *.