Tid:
06 mars 2021 10.00 - 07 mars 2021 17.00
Sted:
Fredrikstad
Adresse:
sundløkkaveien 73, 1659 Torp
Kursdager:
 • Lørdag 6. mars
 • Søndag 7. mars

Kurs om fosterbarns rett til kontakt og samvær med egen familie.

Å dele på foreldreskapet og støtte barnets tilhørighet til flere familier kan være en krevende oppgave. På dette kurset har vi fokus på barns rett til å holde kontakt med sin familie og hvordan støtte og snakke med barnet før og etter kontakt og samvær.

Om kurset

Kurset passer for fosterforeldre hvor barnet har flyttet inn eller hvor innflytting er nært forestående. Kurset egner seg best for fosterforeldre der barnet har eller skal ha samvær og/eller kontakt med sin biologiske familie, søsken eller andre de definerer som sin familie.

Kurset består av fire samlinger, som alle gjennomføres i helgen 6. - 7. mars 2021.

Samlinger

 1. Barns rett til kontakt og samvær med sin familie
  • Juridisk og psykologisk grunnlag for kontakt mellom fosterbarnet og deres familie
  • Samarbeidstrekanten
  • Filmen «Mine familier» og diskusjon

 2. Kontakt og samvær til barnets beste
  • Forhold og faktorer ved vurdering av samvær
  • Utviklingsstøttende og utviklingshemmende samvær
  • Fosterforeldrenes rolle i det å støtte barnet
  • Når samarbeidet blir vanskelig

 3. Å støtte barnet før og etter kontakt og samvær
  • Reaksjoner hos barn knyttet til kontakt og samvær
  • Støtte og omsorg til barn som strever med omsorgssvikt og utviklingstraumer
  • Utviklingsstøttende samtaler

 4. Kontakt på sosiale medier – hvordan ivareta fosterhjemmets egne barn
  • Forberedelse og oppfølging rundt samvær
  • Fosterfamiliens egne barn
  • Kontakt på sosiale medier
  • Hva forteller fosterbarna oss

Kurset er en del av PRIDE videreopplæringskurs for fosterforeldre. Les mer om de ulike typene videreopplæring.

Vi tar forbehold om at kurset kan være fullbooket. Fosterhjemstjenesten forbeholder seg retten til å foreta en prioritering av deltakere til kurset.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Fosterhjemstjenesten i Østfold på telefon 466 16 900 eller send en e-post til FT.Ost.Ostfold@bufetat.no.

Meld din interesse for å delta på videreopplæringskurset "Mine familier"

Obligatoriske felter er merket med *.